Arkiv för oktober, 2011

Förra helgen var jag med på en kurs för (L)hivet och pratade om sex och lust när man lever med hiv. Det kändes så otroligt viktigt och det blev en mycket bra helg. Jag valde att fokusera mycket på sexuell lust då detta kan påverkas mycket av att få hiv.

Naja Broberg Sörensen och Camilla Stridh har skrivit en spännande uppsats i ämnet ”En studie om hivinfektionens påverkan på den sexuella lusten.” som du hittar på PG Väst hemsida. De visar  på hur smittskyddslagen påverkar lusten i stor utsträckning.

Sexuella rättigheter är grundläggande och universella mänskliga rättigheter men det är mycket att göra på området för att personer som lever med hiv skall få den fulla rätten till sexuell njutning. Vissa stänger helt enkelt av sin lust vid ett positivt hivbesked och det största hotet är inte biverkningar av mediciner eller risk för överföring av hiv utan istället stigma från omgivningen och självstigma.

Faktum är att det är säkrare sex att använda kondom och ha sex med en person med känd hivstatus som medicinerar. Dagens hivmediciner gör att många får icke detekterbara virusnivåer vilket gör att det är en mycket låg överföringsrisk.

Äntligen kom det efterlängtade meddelandet; Your application was discussed in Oslo and it was accepted. Congratulations for your authorization! Målet med mina sexologistudier som pågått sedan 2004 är uppnådda och jag är lycklig! Nu är det inte så att jag skall sluta plugga sexologi, tvärtom nu är nyfikenheten vetgirigheten på topp och jag vill bara veta mer.

Jag arbetar inte längre kliniskt och har ingen längtan efter detta heller. Jag vill arbeta på ett mer strukturellt plan och med utbildning. Därför blev också den auktorisation jag sökte Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter (NACS).

Det tog mig ungefär 40 h att sätta samman ansökan och översätta allt till engelska, skaffa rekommendationer och de behandlar ansökan en gång per år.

Hur kan en bli detta då?

Requirements for Authorized Sexuality Educators and Sexual Health Promoters (NACS).
1. Non-clinical sexologists have participated into the NACS training program for counsellors (60ECTS) or even into a complete program for clinical sexologists (120 ECTS).

2. University of Gothenburg has provided training programs for a great number of sex educators (30ECTS)

3. Malmö University has started its Master Program in Sexology (120ECTS) in autumn 2007. This training includes a great deal of knowledge in sexuality education and sexual science.
4 Sexology students of the forthcoming ’Sexual health promotion’ training program (90-120ECTS in different countries) (NORDPLUS project) will participate this training in Norway, Finland, Sweden, and Iceland. This program (90ECTS) will start in Jyväskylä probably already in autumn 2008.

-be a member of the NACS society or a comparable society abroad, in minimum two years
-relevant educational background
-10 years relevant working experience or equivalent credits
-minimum 500 teaching hours in teaching sexological issues
-1 A-4 letter of motivation

Possible credits:
-sexological education and training in sexology

-design and implementation of educational and sexual health programs
-program/curriculum/project design, development, administration and management
-teaching sexology/training sexologists; delivering lectures
-sexuality education material development

-sexual health promotion at the society level

-the group experience of SAR

-a consultation with the qualified sex educator
-authorship in sexological textbooks
-conference organization and papers in relevant conferences
-relevant research and knowledge in sexual science

-master thesis in sexology
-activities in national association