Idag besökte jag Uppsala och mitt favoritantikvariat Röda Rummet. Där plockade en av dem i den fantastiska personalen fram en spännande bok från 1909. Den inhandlades direkt och nu har jag haft några trevliga timmar med en bok om ungdomslifvets etik och hygien utgiven av Puritas Bibliotek, renhet och sanning.

2013-02-06 22.14.28

Något som fascinerar mig mycket är onanins historia. Det är intressant både utifrån sociokulturella, sexualpolitiska och medicinska aspekter. Få mytbildningar har varit så seglivade som föreställningen om onanins skadliga följder.

Under det nittonde kapitlet som heter Hemliga laster går att läsa;

Det är ganska naturligt att, så snart genitalorganens funktioner träda i verksamhet, detta förhållanden skall ådraga sig flickans uppmärksamhet, hvarför man vid denna viktiga tidpunkt ej bör lämna ur sikte nödvändigheten af att söka leda hennes tankar i andra riktningar, så att de ej uteslutande sysselsättas med dessa nya fenomen på genitalorganens område. Såsom jag redan förut antydt, ligger en ej obetydlig fara i läsning af sensationella kärlekshistorier. /…/ Dessa retelser kunna utsträcka sina följder ända till att gifva upphof till den syndiga ovana, som man betecknar såsom missbruk af egen kropp eller med ett ord , såsom onani. /…/ Mången ung flicka, som fallit offer för denna ytterst skadliga osed, har varit omedveten om faran däraf, ehuru hennes instinkt sagt henne, att hela saken borde hemlighållas. /…/ Följderna av självbefläckelse äro synnerligen olycksbringande. Därigenom förstöras själskrafter och minne, huden mister sin smidighet, ögat sin glans, kroppens krafter aftaga småningom, äfven sinnesvaghet är icke utesluten. Det blir en vana, som är synnerligen svår att öfvervinna, och som icke allenast kan hålla i sig under åratal, utan äfven såsom anlag öfvergå till efterkommande. /…/ Den enda genom naturlagarna berättigade vägen, att uppväcka de känslor, som tillhöra könslifvet, är den, som Gud anvisat i det af honom själf instiftade äktenskapsförbundet, att hvarje annat närmande till personlig förtrolighet är lika orätt som olämpligt. /…/ Låt mig nu antaga att någon af er tillägnat sig denna olycksbringande vana och vaknat till medvetande om den oförätt hon tillfogar sig själf. Hon ser hur ögats glans försvinner, huru hennes hy blir gulblek och finnig, hon blir alltmera öfvertygad om förlusten af nervkraft, som visar sig genom kalla och fuktiga händer, ryggvärk, trötthet, retlighet, förlust af minnet och oförmåga att hålla tankarna tillsammans.”

Ofta har ”problemet onani” lyfts fram som ett medicinskt problem. Konsekvenserna blir helt enkelt ohälsa. Det är därför mycket intressant att läsa Thomas Laqueurs teori om hur en moralisk norm helt enkelt lånar maktdiskursen från vetenskapen medicin. Detta återupprepas ständigt också i vår tid även om det då inte handlar om onani.

Nu hoppas jag bara att mina kollegor inte läser min blogg så de förstår varför jag kommer till jobbet imorgon och har särdeles glanslösa ögon, gulblek hy, fler finnar än vanligt, ryggont och med stora svårigheter att samla mina tankar.

#blogg 100, dag 15.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s