Så lyder det heliga evangeliet;

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helige ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Skärmavbild 2013-12-19 kl. 00.23.58

Jungfrufödseln har väckt många starka känslor och jag minns när förre ärkebiskopen KG Hammar uttryckte frågan om jungfrufödseln som en ”öppen fråga” det avgörande var inte om det handlade om en biologisk avvikelse, det avgörande var vars och ens personliga relation till honom, vilket väckte enorm uppståndelse. Nuvarande ärkebiskop Antje Jackelén är inne på samma spår och har sagt ”tar man jungfrufödelsen som en biologisk fråga så har man faktiskt missat hela poängen.” I Svd säger Jackelén att jungfrufödelsen är ett antikt exempel på ”mytologiskt språk”, vars syfte är ”att uttrycka det egentligen osägbara, det som spränger språkets gränser och verklighetens kategorier”.

Jag ser liksom både Hammar och Jackelen många problem med begreppet oskuld, oavsett graviditet eller inte. Skuld och oskuld är två svårdefinierade begrepp som, beroende på sammanhang, ändrar betydelse. När det gäller sex och frågan om oskuld och skuld kan en ställa sig frågan, vem som är skyldig och i vilken mening? Ordet oskuld bär betydelsen att vara oskyldig eller att sakna livserfarenhet på något område. Ordet antyder även att den som inte har haft sex skulle vara utan skuld eller att om en haft sex och förlorat oskulden så återstår enbart skulden. Sexualiteter har tyvärr under en lång tid haft en nära koppling till både skuld och skam.

I en alldeles nyligen publicerad artikel i den ansedda British Medical Journal skriver professor Amy H Herring m.fl om jungfrufödslar. Artikeln heter Like a virgin (mother): analysis of data from a longitudinal, US population representative sample survey, (BMJ 2013;347:f7102, Published 17 December 2013)

Skärmavbild 2013-12-19 kl. 00.17.20

Det handlar om kvinnor som uppger att de fött barn utan att ha haft samlag eller blivit befruktade via insemination eller ivf.
Av 7870 kvinnor , rapporterade 5340 att de varit gravida. 45 kvinnor (0,5%) rapporterade minst en jungfrugraviditet vilket inte hade något samband med användandet av assisterad befruktning. 15,5 % av dem hade avgivit kyskhetslöften  Oskulderna som rapporterade att det blivit gravida hade i betydligt högre utsträckning än andra ( 30,5 % )  givit kyskhetslöften, av de som var icke-oskulder och blivit gravida hade ( 15,0 % , P = 0,01 ) givit kyskhetslöften.
Föräldrarnas attityder och vägledning hade också en betydelse. Föräldrar till oskulder som rapporterade graviditet hade i större utsträckning otillräcklig kunskap för att diskutera sex och preventivmedel ( 27,7 % instämmer/håller med ) än föräldrarna till andra oskulder ( 1,7 % , P < 0,001 ) eller de som inte var oskuld med eller utan graviditet ( 5,2 % respektive 3,9 % , P < 0,001 ) . Föräldrarna till oskulder som anmälde graviditet var mer benägna att instämma runt att det var svårt att diskutera sex och preventivmedel med barnet ( 12,2 % ) än föräldrar till oskulder som inte blivit gravida  ( < 0,1 % , P < 0,001 ) eller  icke- oskulder ( 1,4 %, p = 0,02). Föräldrar till oskulder var mer benägna att tycka att deras barn skulle bli generade av dessa diskussioner ( 11,5 %) än föräldrarna till de som var icke- oskulder med eller utan graviditeter ( 2,3 % , P = 0,002 och 2,5 % , P = 0,004 ).
Oskulderna födde pojkar ( 59,8 %) i större utsträckning och var i genomsnitt yngre vid tidpunkten för födelse ( medianålder 19,3 år) än icke-oskulderna ( 21,7 år , p < 0,001 ) .
Sättet som forskarna bakom denna artikel använder begreppen virgin/oskuld är problematisk; We defined virginity as consistent reporting of no history of vaginal intercourse. Women were classified as having virgin pregnancies if they reported a pregnancy before sexual debut. We classified the other women as non-virgins. Oskuld används ofta som benämning på en person som inte haft sexuellt umgänge med en annan person och specifikt om en haft vaginalsamlag eller inte. Det har under lång tid, historiskt, funnits ett krav på kvinnor att de skall vara oskulder fram till äktenskapet.  Samtalet runt oskuldens vara och icke vara bygger ofta på en heteronormativ syn där sex enbart innebär vaginala samlag det vill säga penetrerande (penis i slida) samlag mellan några som definierar sig som man och kvinna. Oskuldsbegreppet stärker även föreställningen om att enbart vaginalsamlag är ”riktigt sex”. Det är dags att slänga oskuldsbegreppet över bord och börja prata om olika sexuella debuter istället.
Förutom detta så visar artikeln med all önskvärd tydlighet att barn och unga måste ha rätten till bra sexualundervisning och att traditionen med kyskhetslöften samvarierar med förekomsten av jungfrugraviditeter. Den tragiska bakgrunden till en del av dessa siffror kan vara otillräckliga kunskaper och en internaliserad känsla av skuld och misslyckande.
Tack Niclas Sandin för  inspiration och tipset om artikeln!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s