I flera år har jag läst forskningsrapport på rapport om den ökade ohälsan hos bisexuella kvinnor. Jag har känt en ökad oro för gruppen bisexuella kvinnors hälsa då mycket forskning visat på att gruppen har en större ohälsa än både hetero- och homosexuella kvinnor. Vart kan organisationer söka medel för att arbeta med bisexuella kvinnors hälsa? Min bestämda uppfattning och upplevelse är att denna grupp inte uppmärksammas utan tvärtom osynliggörs. I början på 2000-talet fanns en stark bi-rörelse som nu är närapå helt utdöd. Vem och vilka företräder denna grupps talan? Knappt någon, blir mitt svar.

15 januari kom den nya Folkhälsomyndigheten med en rapport Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer. Resultat från nationella folkhälsoenkäten, hälsa på lika villkor. Den svenska rapporten visar på skrämmande siffror över ohälsan hos bisexuella kvinnor. Det är kvinnor i en patriarkal värld och de är bisexuella i en värld där det inte har en specifikt hög status.

Under alla de år som undersökningen har utförts visar den på ett sämre allmänt tillstånd hos homo- och bisexuella personer än den övriga befolkningen. I år säger de att ohälsan är särskilt påtaglig hos yngre personer, 16 – 29 år och specifikt hos bisexuella kvinnor.

Det är betydligt vanligare att homo- och bisexuella personer blir utsatta för hot om våld och fysiskt våld än för heterosexuella. Allra vanligast är detta bland bisexuella kvinnor.

Bland kvinnorna är det vanligast i den bisexuella gruppen att sakna emotionellt stöd.

Det är mindre vanligt med lång utbildning bland bisexuella kvinnor än bland hetero- och homosexuella kvinnor.

Heterosexuella kvinnor yrkesarbetar i större utsträckning än både homo- och bisexuella kvinnor. Det är också vanligare bland homosexuella kvinnor att yrkesarbeta än bland bisexuella.

Det är vanligare bland homo- och bisexuella personer att sakna kontantmarginal, befinna sig i ekonomisk kris och ha låg inkomst än det är bland heterosexuella. Vanligast är det bland bisexuella kvinnor.

Det är inte ovanligt bland kvinnor att ibland avstå från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad på annat sätt än det är bland män. Bland kvinnor är det vanligare bland bisexuella att avstå från att gå ut ensamma än bland heterosexuella.

Bland kvinnor rökte bisexuella kvinnor i större utsträckning än heterosexuella.

Andelen som använder cannabis bland bisexuella kvinnor är större än bland homosexuella kvinnor.

Det är även vanligare att homo- och bisexuella personer uppger att de har ett dåligt allmänt hälsotillstånd jämfört med heterosexuella. Vanligast är det bland bisexuella kvinnor och homosexuella män.

En betydligt större andel av homo- och bisexuella personer har nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört mot heterosexuella och den största andelen finns bland bisexuella kvinnor.

Ängslan, oro eller ångest är mycket vanligare bland homo- och bisexuella personer än bland heterosexuella. Det är i synnerhet bisexuella kvinnor som upplever svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Andelen med självmordstankar de senaste 12 månaderna är nästan fem gånger större bland bisexuella kvinnor än bland heterosexuella kvinnor. Andelen med självmordstankar bland bisexuella kvinnor är också betydligt större än bland homosexuella kvinnor.

Det är vanligare med svår värk bland kvinnor än bland män och vanligast är det bland bisexuella kvinnor.

Det finns en större andel riskkonsumenter av alkohol bland bisexuella kvinnor (23 procent) än bland homosexuella kvinnor (17 procent). Det är också vanligare att vara riskkonsument av alkohol bland homosexuella kvinnor jämfört med heterosexuella kvinnor (10 procent).

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s