Inlägg märkta ‘Alfred Kinsey’

Jag älskar gamla sexualupplysningsböcker och handlar ofta på Bokbörsen men ibland kan en göra små fynd på secondhand butiker fortfarande. När jag häromveckan scannade av en bokhylla, nåja några bokhyllor på Myrorna fann jag Handbok i helsovård från 1898 skriven av ingen mindre än Dr John Harvey Kellog, ni vet mannen bakom Kellogs Cornflakes. Han som omskar unga pojkar utan bedövning för att förhindra onani, förordade att föräldrar skulle bandagera barns händer eller sätta små burar över deras könsorgan vilka gav elektrisk stöt vid kontakt mm. Mer om det kan du läsa här!

IMG_0303

IMG_0305

Måste bjuda på några rader från rubriken Sjelfbefläckelse;

Sjelfbefläckelse eller onani är en farlig fiende till den sunda kroppsstämningen. Det är icke allenast kroppens krafter, som undergräfvas genom detta onaturliga tillfredsställande av sinligheten utan äfven själsjämnvigten och de andliga förmögenheterna slappas, vilja försvagas, fatasien får alltför fritt spelrum och karaktären går förlorad.

Kunde man kasta en blick in i dårhusen och der genomskåda orsakerna till orsakerna till många olyckligas sorgliga tillvaro, så skulle man få anledning nog att häpna öfver hvilken stor roll sjelfbefläckelse spelar, såsom källa till många sinnesförryckningar.

Som jag tidigare nämnt så fanns alltså onani med i Kungliga medicinalstyrelsens förteckning över anledningar till själslig ohälsa i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Dessa sjelf-förödare blifva slutna, skygga och förlägna, söka ensamheten och samt undvika andras åsyn och sällskap, deras hållning saknar trygghet och sjelftillit.

I helgen gjorde jag ett annat fynd. På Möjligheternas Hus i Skarpnäck hittade jag Alfred Kinseys tre rapporter om Kvinnans sexuella beteende, alla 10 kr/styck.

IMG_0323

Kinseyrapporten på 50-talet gjorde ett banbrytande framsteg i sexologins framväxt. Hans forskning visade att utomäktenskapliga liksom homosexuella relationer var vanligare än vad folk var villiga att erkänna, att sex före äktenskapet tenderade göra äktenskapet bättre och att onani inte orsakade mentalsjukdom.

Kinsey konstaterade liksom senare forskare återupprepat, att orgasmfrekvensen för kvinnor var betydligt högre vid homosexuella kontakter än vid det äktenskapliga samlaget.

Alfred Kinsey kom 1953 kom med en rapport om kvinnans sexuella beteende. Han menade att kvinnans sexuella reaktion varken var mer långsam eller mindre häftig än mannens. Han skrev dessutom att homosexuella kvinnor nådde orgasm i högre omfattning och att många kvinnor i heterosexuella relationer skulle föredra en teknik som närmade sig den som praktiseras i homosexuella relationer (Lundahl, 2001, ss 125-127).   kinsey

I Hiterapporten från 1976 började föreställningen om att kvinnans sexualitet endast kan ses som ett gensvar på mannens sexualitet och sexuella handlingar att brytas sönder. 144 kvinnor (8 procent) i Hiterapporten föredrog att ha sex med kvinnor, ytterligare 73 förklarade att de var bisexuella och 84 andra hade haft sexuellt umgänge med både män och kvinnor. Hite såg att orgasmfrekvensen var högre i lesbiska relationer än i heterosexuella och lesbiska, sexualumgänget var också i genomsnitt längre. Många kvinnor beskrev också en slags kvalitetsskillnad mellan sex med en man och en kvinna.

Det är alltid mer omväxlande att älska med en kvinna än med en man, och det fysiska handlandet är mer ömsesidigt. Visserligen kysser man och smeker samma ställen på kroppen, men det känns så mycket intensivare när det är en kvinna som gör det” (Hite, 1976).

hite

Under feministiskt forum i Stockholm 120505 föreläste forskaren och fil dr i socialantropologi Renita Sörensdotter och berättade om sin då pågående forskning runt vulvasmärtor. Hon lyfte fram hur heteronormen påverkar de sexuella praktikerna och många kvinnor med vulvasmärtor fortsätter med vaginala samlag för att det framstår som det önskvärda och normala sättet att ha sex på. Heteronormen stänger ute andra sätt att ha sex på än penetrerande/omslutande samlag. Samlag beskrivs som en tvingande sexakt och något som tas för given i en heterosexuell relation. Kvinnor som har sex med kvinnor uttrycker dock en friare och mer njutningsfylld praktik där de inte alls känner samma krav på att ha någon form av penetrerande samlag. Sörensdotter framhåller att många kvinnor med vulvasmärtor därav har något att lära av kvinnor som har sex med kvinnor (Sörensdotter, 2012).

index

Dessa tre forskare har drivit samma fråga under mer än 65 år men deras budskap motarbetas genom den allt igenom existerande heteronormativiteten. Detta skall inte läsas som en partsinlaga för att sex mellan kvinnor skulle vara kvalitativt bättre utan som en kritik mot den rådande penetrationsfixeringen. De kulturella scripten som idag är gällande för heterosexuellt sex sätter agendan för vad som kan räknas som riktigt sex och påverkar både de samhälleliga, mellanmänskliga och intrapsykiska scripten.

Sörensdotter har nu  publicerat sina resultat från sin forskning vilket jag kommer att presentera lite närmare i morgondagens blogginlägg.

Refererade källor;

Kinsey Report book coverHite_Report_A_Nationwide_Study_of_Female

#blogg100, dag 47.