Inlägg märkta ‘Cissexual privilege’

Lyssnade idag till forskaren Tobias Raun, Assistant Professor at Communication Studies på Roskilde Universitet. Han höll en föreläsning utifrån sin avhandling Out Online: Trans Self-Representation and Community Building on Youtube. Genom att visa och prata om videobloggar synliggör han transpersoners egna berättelser och Youtube som ett forum för identitetsskapande.

Jag fastnade för ett begrepp Cissexual privilege som kan översättas till det svenska ordet cisperson. Om du inte känner till begreppet så använder jag mig för enkelhetens skull av RFSL:s defintion av cis-person: En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida”.

Att ha cisprivilegier innebär att ditt kön är universellt giltigt, erkänt utan tvekan. Du kan ha en legitimation som exakt talar om vem du anser dig vara och din identifiering kan inte ifrågasättas eller äventyras genom rättsliga eller historiska handlingar. Människor som föds med detta privilegium behöver inte på dagligen fundera på att passera som det kön en upplever sig ha och kan exempelvis gå på toaletten utan att fundera närmare saken.

Raun pekar i sin avhandling på att transpersoner har fått tillträde till tv-shower och tv-program men alltid under ett villkor av ett känt script där transpersonen ständigt behöver ”bekänna sitt ursprung” samt verbalt ”klä av” och förtydliga utseendet på sina genitalier. Transpersoner förväntas berätta intima berättelser om sin kropp, sexualitet, lust, könsorgan på varje infall från en nyfiken icke transsexuell person som på kommando. Däremot finns ingen tid, utrymme, eller tillstånd att ta itu med de underliggande politiska och institutionella frågor som gör livet svårt.

afleveringBilden har jag lånat från Tobias Rauns egen hemsida.

Tobias Raun analyserar även hur personer förhåller sig till den hegemoniska maskuliniteten och berättade att de killar han har intervjuat har mycket fokus på testosteronets effekt och de visuella bevisen på de kroppsliga transformationerna är viktiga. Det är mycket av det som gör mannen. Kvinnorna hade däremot mer av storytelling i sina vlogs.

Jag missförstod först begreppet cis-sexual privilege som i betydelsen sexuell praktik och inte avseende kön. Det blev ändå något bra, för det är ett saknat begrepp i min gärning som sexolog. Jag försöker att vara transinklusiv i min gärning som föreläsare, väl medveten om att jag ständigt behöver bli bättre. Exempelvis när jag pratar om fittfakta är det viktigt att framhålla att det inte bara är kvinnor som har fitta utan även män och personer som definierar sig som transperson, transsexuell, intergender, transgender mm. När jag talar om vikten av cellprovtagning är det alltid angeläget att inkludera alla med cervix.

Vissa kan ibland under en kortare eller längre tid tycka att det är svårt att ta initiativ till sex då genitalierna inte är i överensstämmelse med den normativa föreställningen om könsidentitet/könsuttryck. Personen måste komma ut med detta till en presumtiv sexpartner och vet inte hur den andra skall reagera. För andra är detta helt oproblematiskt. För att öka förståelsen hos alla cispersoner behöver vi nog prata mer om cis-sexuella privilegier och för all del även om funkissexuella privilegier, monosexuella privilegier som min vän och jämlikhetskonsulten Lukas Romson så bra påpekade.

Jag kan varmt rekommendera er att läsa denna avhandling. Jag har själv bara ögnat igenom den men det är så mycket forskning en vill läsa på så lite tid.