Inlägg märkta ‘Dr Joseph Mortimer Granville’

Igår fick jag äntligen se filmen Hysteria på bio.

Jag har verkligen velat se den länge men skovet i min sjukdom har hindrat mig tills nu. Jag fick min kära sambo att köra till Uppsala för att jag skulle kunna få se den. Under filmen kom ett lindrigare anfall vilket gjorde det svårt att ta sig därifrån men då hade jag i alla fall sett filmen ;o)  Filmen visar hur vibratorn ursprungligen var ett medicinskt hjälpmedel för att bota hysteri hos kvinnor.

Filmen var väl ingen kvalitetsrulle men ändå lite småkul och jag var mest intresserad av framställningen av vibratorns uppkomst då jag har ett stort intresse av sexleksaker och själv har en bakgrund ”dildoförsäljerska på den uppländska landsbygden i början av 2000-talet.

I slutet av 1800-talet var hysteri en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Vissa läkare behandlade ”kvinnlig hysteri” vars symptom utgjordes av sömnlöshet, irritabilitet, nervositet, eller ”hög fuktighet inne i slidan” – med vad som kallades ”medicinsk massage”. Denna massage gick ut på att läkaren satte in ett finger och försiktigt gnuggade kvinnans könsorgan. Detta ledde då förhoppningsvis till en ”paroxysm”, en plötslig utbrott hos patienten som de manliga läkarna inte trodde var en orgasm, eftersom kvinnor ansågs oförmögna till detta.

Nu var det ju inte så att läkarna behandlade kvinnorna för att de skulle få uppleva njutning och orgasm utan för att de ansågs vara just hysteriska och besvärliga att ha att göra med. Det var kvinnor från överklassen som behandlades och vanliga arbetarkvinnor hade nog mycket annat att fokusera på i det dagliga livet.

De första vibratorerna gick på ångdrift. och konstruerades 1869 av en amerikansk läkare vid namn George Taylor. Detta var en stor, tung, dyr apparat som endast kunde köpas in av sjukhus och liknande. Under 1880, patenterade sedan Dr Joseph Mortimer Granville den första elektromekaniska vibratorn, och 1902, patenterade det amerikanska företaget Hamilton Beach den första elektriska vibratorn som då gjordes tillgänglig för försäljning i detaljhandeln.

Apparaterna såldes via postorder och annonser som marknadsförde denna, fanns främst att återfinna i kvinno- och hushållstidningar men dess egentliga användning var väldigt omskrivet.

Vibratorn blev den femte hushållsapparaten som elektrifierades, efter symaskinen, fläkten, tekannan, och brödrosten, och ungefär ett decennium innan dammsugare och elektriska strykjärn.

Annons för vibratorer från 1913, hämtad från http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1913-01-05/ed-1/seq-48/

Blir du sugen på att läsa mer kan jag rekommendera denna bok;

Troligtvis var nog också många av kvinnorna sexuellt otillfredsställda och säkerligen fick de inte rätt stimulans av sina män när de hade sex det märkliga är bara att jag många gånger upplevt precis samma sak när jag sålde dildos i början av 2000-talet. Hundra år senare har vi visserligen kommit ut ur den viktorianska eran men fortfarande är kvinnlig njutning och sexualitet ifrågasatt.