Inlägg märkta ‘Espen Esther Pirelli Benestad’

Vi (jag och min fantastiska kollega Fox på RFSL) lyckades efter många försök få hit läkaren, familjeterapeuten (IAP) och specialisten i klinisk sexologi (NACS) tillika professor i sexologi vid Universitetet i Agder, Espen Esther Pirelli Benestad från Norge hit till Stockholm. Hen är författare till en rad läroböcker i sexologi och är själv transaktivist og skeiv (queeraktivist). Espen Esther Pirelli Benestad höll idag en mycket uppskattad föreläsning för i huvudsak professionella från olika verksamheter och aktivister.

Utgångspunkten var två vetenskapliga artiklar som Esben Esther Pirelli Benestad har skrivit och som publicerats internationellt. Jag koncentrerar mig i detta inlägg i huvudsak på en av dessa. Förutom att vara en fantastisk karismatisk personlighet så är också Espen Esther en mycket skicklig föreläsare.

IMG_8069Några begrepp som jag tar till mitt inre och behåller som en gåva är frågan om TG är en förkortning av transgender eller kanske transgifted?
Varför skall vi prata om Gender Dysphoria och inte Gender Euphoria?
Skall vi använda ordet könskorrigering? En brukar korrigera något som blivit fel och det bör inte vara utgångspunkten. Kanske könsbekräftelse (genderconfirmation) är bättre?

Esben Esther kritiserar uppdelning i två olika binära kön. Gender Euphoria handlar om att byta fokus från att ändra individers egna uppfattningar om sitt kön till att istället förändra omgivningens uppfattning om individen. Detta kan ske både genom en förstärkning av individens självförtroende, och genom utbildning av viktiga personer i individernas nätverk. Den terapeutiska processen har både en individuell och kulturell inriktning. Den individuella utmaningen är att utveckla en postiv köns eller icke-könssjälvuppfattning. Utmaningen för omgivningen är att erkänna detta. Det gäller att stödja processen i att efterforska sin egen könsidentitet och könsuppfattning och att erbjuda optimala möjligheter för olika könsuttryck.

Att få en tillhörighet innebär:
* Alltid en interaktion med andra
* Alltid en interaktion med sig själv
* Du behöver en inre kunskap om vem du är och vem du vill bli
* Andra måste uppfatta dig på samma sätt som du uppfattar dig själv.

Könstillhörighet blir positivt när det ges ett positivt värde, både från sig själv och andra. När kongruens finns mellan individens egen känsla av sitt kön eller icke-kön och omgivningens uppfattning får individen en positiv bekräftelse.

Många representerar en bipolaritet som skapar spänningar mellan ”polerna”. När könen inte är dikotoma kan en mängd köns och icke-könsuttryck
existera samtidigt utan konkurrens. Kultur och samhälle har en tendens att negativt sanktionera könsuttryck som inte överensstämmer med den binära könsuppfattningen. De som arbetar med människor måste därför hitta ett förhållningssätt till individer av alla olika kön.

Detta utesluter inte att det finns grupper av kvinnor och män, utan detta adderar enbart ytterligare några användbara könsidentiteter. Professionella måste bli bekväma i den uppsjö av könsidentiteter som existerar, bli bekväma med komplexiteten och hantera vår kulturs begränsade kulturella föreställningar runt kön. Den binära uppdelningen kräver att om jag inte är en kvinna, så måste jag vara en man, en man född i fel kropp. En vän sa till Esben Esther: Jag säger aldrig att jag är född i fel kropp, för om jag hade fötts i en annan kropp skulle inte jag ha varit jag.

Erotisk njutning uppnås för vissa transpersoner inte enbart genom könsorganen. Många tänker att sex för många är av mindre betydelse, både före
och efter könskonfirmering. Detta är förståeligt när man ser hur fel kropp begreppet alienerar. Erotisk njutning är kroppsbejakande, och även efter en kroppsjustering kommer kroppen i stor utsträckning förbli densamma. För att utveckla en egen kroppsbekräftelse måste vi ibland avköna de sexuella organen, penis, klitoris, blygdläppar, pungen eller bröst. De  kliniska erfarenhet hen har är att erotisk njutning från könsorganen som inte är i överensstämmelse med någons egen könsuppfattning  förändrar inte känslan av könsidentitet, men det gör att vissa känner sig mer säkra på sin framtida beslut. En klient uttryckte att hon ”gjorde allt rätt med en penis, men kände sig bättre med en fitta.

Pirelli Benestad, Esben Esther (2010) From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey. Journal of Sexologies, no 19.