Inlägg märkta ‘Lady Gaga’

Under Sovjettiden var homosexualitet olagligt och avkriminaliserades först 1993. Det fanns under artikel 121 i brottsbalken och klassat som en sjukdom men fortfarande är det många som tycker att det  är en sjukdom och bör omfattas av fängelse. Många tycker också att homosexualitet är något som mycket väl kan uppfostras bort.

Ryskortodoxa kyrkans ökande inflytande gör att stödet mot homofobiska lagar stärks. Det finns nu flera religiösa personer i St Petersburgs ledande skikt och tydligen så har en av dem en grupp av cirka 80 unga religösa män som han kallar in när han behöver personer som kan demonstrera och visa avsky emot händelser som stör kyrkan.

Här i St Petersburg är homosexuell propaganda (lockelser, positiva åsikter och kommentarer som främjar icke-traditionella sexuella relationer och familjeförhållanden, riktade till minderåriga) förbjudet. Jag pratade med Sveriges ambassadör som berättade att den nya lagen gjort det betydligt svårare för skolorna att ha sexualundervisning och att de nu också försöker undvika att ta in utomstående in i skolan på grund av risken för att olaglig propaganda för icke-traditionella sexuella relationer kan uppmuntras.

När Madonna spelade i St Petersburg resulterade hennes spelning i närapå hundra polisanmälningar då hon hade en regnbågsflagga på scenen. Såg nu att Lady Gaga är på väg, välbehövligt men undrar hur många polisanmälningar det kan resultera i?

Att arbeta för att minska hiv-överföring är komplicerat när homosexuella förföljs, blir stigmatiserade och utsatta för trakasserier. Det finns dessutom ett stort antal injektionsmissbrukare med hiv. På den konferens som jag deltagit i nämndes inte många ord om sexuella praktiker eller kondomer, detta trots att män som har sex med män och injektionsmissbrukare och deras partners verkligen bör nås av preventiva interventioner. Att vara hiv+ homosexuell man innebär ett för många oöverstigligt stigma och jag saknade samtalen runt detta.

Något som försvårar ännu mer för exempelvis lokala hbt-organisationer är den nya lagstiftning som kom nu i november. Detta innebär att
”It is now a criminal offense to provid any help or assistance to other countries or to international or foreign organizations whose activities jeopardize state security of the Russian Federation” dessutom kommer en ”New RF Law on state secrets that will ”tighten control over NGOs receiving funds from foreign donors and over those organizations involved in polictical activities in political activities. Colleboration with international NGOs may be punished as high treasure”.  Många organisationer förbereder sig nu på att kontroller kommer att ske och det kommer att bli svårare att samarbeta med utländska organisationer och erhålla ekonomisk hjälp.

Mitt i St Petersburg fanns dock denna fantastiska installation, en fitta med en stor härlig klitoris som jag bara var tvungen att gnida lite på. En uppmuntran i ett annars regntungt mörkt Ryssland.