Inlägg märkta ‘NCK’

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, har släppt en ny rapport om våld. Undersökningen riktades till ett riksrepresentativt urval av 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år och genomfördes i samarbete med Statistiska centralbyrån.

215093_prevalens_framsida_skugga

  • Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.
  • 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen hade erfarenheter av att mot sin vilja ha tvingats till samlag eller försök till detta innan de hade fyllt 18 år.
  • Drygt en av tio kvinnor och en av hundra män hade efter sin 18-årsdag utsatts för allvarligt sexuellt våld i bemärkelsen med fysiskt våld påtvingat samlag eller liknande, inklusive försök och inklusive övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. 14 procent av kvinnorna och
  • 17 procent av männen hade erfarenheter av upprepad utsatthet för fysiskt våld i sin barndom.
  • I vuxen ålder hade 10 procent av kvinnorna och 15 procent av männen någon gång blivit utsatta för grövre fysiskt våld i termer av att ha blivit slagna med knytnäve eller föremål, sparkade eller utsatta för våld med vapen eller liknande.

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är dock inget som bara drabbar heterosexuella kvinnor utan alla oavsett kön och sexualitet. Tyvärr verkar NCK enbart ha haft kategorierna man eller kvinna i enkäten och det är olyckligt då det finns forskning som visar på att transpersoner är utsatt för mer våld även i nära relationer.

Ligga med P3 har gjort ett reportage om Sofia som blev misshandlad med batong av sin första flickvän. När jag lyssnar på Sofias historia så känner jag att jag har hört precis den här historien många gånger tidigare. Olika personer, olika omständigheter men samma mönster. Ett av de första tecknen på att en relation kan bli våldsam är kontroll. Partner vill bara ens bästa och ger råd om hur en bör gå klädd, vilka en skall umgås med och är ofta överdrivet hjälpsam med hämta och skjutsa till olika aktiviteter. Det tolkas ofta som omtänksamhet och kärlek. Små svartsjukeutbrott blir ett tecken på hur mycket personen betyder. Ofta är det så att den utsattas vänner, släkt och anhöriga inte duger på olika sätt och partnern kan försvåra möjligheten att träffa sina nära och kära.

Det kan vara svårt att se sig själv som brottsoffer och sin partner som gärningsman när allt började som en kärlekshistoria.

Jag fick förmånen att kommentera Sofias historia i Ligga med P3 utifrån mina erfarenheter av att arbeta med våld i nära relationer.

Skärmavbild 2014-03-01 kl. 23.20.06

#blogg100, dag 2.