Inlägg märkta ‘penetration i fokus’

Förutom de refererade studier som jag publicerat här så har jag fått så otroligt många nya intryck och kunskaper. En konferens är också väldigt mycket nätverkande och utbyte av kunskaper och erfarenheter med andra deltagare.

Något som slår mig är att samhället sexosofi är mycket närvarande. Här har vi fokus på penetrerande samlag, det är samlagsnormen som definierar sex i mycket hög omfattning med några få undantag. I och med detta ser vi också en mycket stark heteronormativitet. Kvinnor förutsätts vara mäns partners.

Det sista jag gjorde var att en sista gång vandra genom utställningshallen och ta foton av utställarna som i mycket hög utsträckning handlade om ED (erektil dysfunktion). Det är kuken i fokus kan en lätt säga utan att överdriva det minsta. Här finns pengarna och därmed stora internationella företag som hyr stora mässplatser och marknadsför olika läkemedel och teknologi runt ED.

Jag har läst en del klinisk sexologi och har en stor förkärlek för anatomi. Det är ett otroligt viktigt ämne och jag har med glädje sett på videos med kirurgiska ingrepp i könsorganen för att kunna få en större förståelse. Dock har konferensen för en socialkonstruktivistisk person med fokus främst i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga perspektiv ibland blivit lite skrattretande med sitt biologiska/medicinska fokus. Nedanstående slutsats är en av de mer överraskande roliga resultaten. Samma forskare pekade också på hur hormonella preventivmedel influerar kvinnors preferenser och attraktion till män.

IMG_3505