Inlägg märkta ‘Peter Forsberg’

Idag var jag och min fru på prästvigning i Västerås Domkyrka. Min vän och tidigare vapendragare i RFSL Uppsalas styrelse, Peter prästvigdes. Han är också doktorand vid Teologiska institutionen på Uppsala Universitetet, Tros- och livsåskådningsvetenskap; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning och har specialiserat sig  på queerteologi.

Skärmavbild 2014-01-26 kl. 19.29.04

En gång i tiden läste jag själv teologi och hade som avsikt att bli präst. Under mina studier inriktade jag mig mycket mot feministteologi men lade av olika orsaker teologin och mina planer på tjänst i kyrkan på hyllan precis när queerteologin började göra sitt intåg. I kyrkan idag gladdes jag otroligt mycket med Peter men kände en lika stor tacksamhet för att jag själv aldrig gick vidare till vigning. Jag är för vild för kyrkans hägn både i tanke och liv.

Något som Peter gav mig som gåva en gång i tiden var introduktionen till den argentinska bisexuella teologen Marcella Althaus Reid, (1952-2009). Jag minns hur han refererade till hennes bok Indecent Theology; Women selling lemons without underwear: this must be one of the most startling and memorable opening scenes in contemporary theological texts. The lemon vendo sittning in the street may be able to feel her sex; her musky smell may be confused with her basket of lemons. Jag letar upp ett nummer av Lambda Nordica och läser vad Peter skrivit om queerteologin. Han har naturligtvis hänvisat till Marcella Althaus Reid;

Skärmavbild 2014-01-26 kl. 19.27.27Han konstaterar vidare att den första vågen av feministisk teologi kom runt 1980-talets början och representerades av teologer som Mary Daly, Elisabeth Schüssler Fiorenza och Rosemary Radford Ruether. De var mina stora förebilder och flera av feministteologerna var inspirerade av den latinamerikanska befrielseteologins kamp med den traditionella teologin. Jag minns mina egna teologiska studier på den konservativa högskolan och hur rektorn vid flera tillfällen höjde på ögonbrynen och tyckte att jag nog var lite märklig som alltid såg den politiska kampen som en självklar del av det teologin även när vi hade till uppgift att göra en skärtorsdags-meditation.

Jag satte hela min framtida karriär på spel när jag genomdrev att få skriva en befrielseteologisk reflektion över Ecce Homo, jag blev starkt motarbetad men segrade genom att få skriva uppsatsen. Elisabet Olsson-Wallins bilder var viktiga för mig precis som när Marcella Althaus-Reid beskriver att Gud finns på suspekta gaybarer i New York och i S/M-dungeouns. Det finns inte en sann gudsbild utan alla gestaltningar av Gud är subjektiva och i ständig rörelse. Queerteologin vill göra det oväntade och ställa allting på sin spets. Här är det möjligt för provokationer för att kunna utmana, möjliggöra och bana väg för nya bilder och erfarenheter om vem Gud är och vad Gud innebär. Såhär skriver Peter vidare i Lamda Nordica;Skärmavbild 2014-01-26 kl. 19.27.44Althaus-Reid är kritisk mot kolonialismen och de patriarkala tolkningarna av kristendomen.
In colonial processes, patriarchalism has reinforced chains of oppression when the male colonial subjects felt that their maleness was diminished bythe colonial masters… As part of the colonial Christian mytho-poetics, the male colonisers genderised their subjects as women, depriving them of themale status of their own patriarchal societies and therefore produced in them a reinforcement of heterosexual stereotypes.

Hon är inte lättläst men än en gång blir jag väldigt sugen att försöka mig på någon av hennes verk. Smyger in på Amazon…

Såhär beskriver Marcella Marcella Althaus Reid själv en av sina böcker;itsmall

Indecent Theology. Theological Perversions in Sex,
Gender and Politics by Marcella Althaus-Reid (London: Routledge 2000)

 All theology is sexual theology… What can sexual stories from fetishism and sadomasochism tell us about our relationship with God, Jesus and Mary? Isn’t it time that heterosexuals came out of their closets too? By examining the dialectics of decency and indecency and exploring a theology of sexual stories from the margins, this book brings together for the first time Liberation theology, Queer Theory, post-Marxism and Postcolonial analysis in an explosive mixture. Indecent Theology is an out-of-the-closet style of doing theology and shows how we can reflect on the Virgin Mary and on Christology from sexual stories taken from fetishism, leather lifestyles and transvestism.

The point of departure is the understanding that every theology implies a conscious or unconscious sexual or political praxis, based on reflections and actions from certain accepted social codifications. These are codifications which configure our Christian visions of life and mystical projections relating human experience to the sacred. …For instance, poverty and sensuality as a whole has been marginalised from theology. Why does a theology from the poor need to be sexually neutral, a theology of economics which excludes their desires? And what do those desires tell us about Christ in Latin America?

Indecent Theology is based on the sexual experiences of the poor, using economic and political analyisis while unveiling the sexual ideology of systematic theology. Theology is a sexual act and Indecent Theologians are called to be sexual performers of a committed praxis of social justice and transformation of the structures of economic and sexual oppression in their societies.

Andra av hennes verk;