Inlägg märkta ‘prostituerade’

Under veckan så var jag två dagar på en mycket bra sexhälsokonferens med temat ”de äventyrliga männen” arrangerad av RFSL Stockholm. Vi diskuterade bland annat barebackning och män som har sex mot ersättning.

I en FOU rapport skriver forskaren Ronny Tikkanen ett kapitel om ”äventyrliga män med bred sexuell repertoar”. Denna grupp definieras utifrån att de utsätter sig för fler mer risker för att få en STI eller hiv. Exempelvis är andelen som haft oskyddade anala samlag  fyra gånger så stor i jämförelse med de icke äventyrliga. Vid en diskussion runt förhållningssättet mot denna grupp så resonerar Tikkanen med hänvisning till Kippax et al att man bör vara försiktigt med att framställa själva äventyrligheten som en risk då detta kan leda till stigmatisering. Istället kan ett icke patologiserande äventyrlighets perspektiv fungera som en möjlighet att diskutera sexuellt risktagande (Tikkanen 2008; Eriksson & Knutagård, 2005)

Detta är en fullt rimlig och användbar hypotes som används i praktiskt hivpreventivt arbete med män som har sex med män då det är  relevant att undvika stigma och patologisering.
Frågan jag ställer mig är däremot varför det inte finns någon forskning på ”äventyrliga kvinnor med bred sexuell repertoar”? Kan kvinnor i egenskap av att vara just kvinnor inte vara äventyrliga och ha en bred sexuell repertoar utan att fara illa och vara i behov av att ”räddas”.
I hivpreventionen handlar det om att få bästa möjliga sexliv med minsta rimliga risk. Det handlar om att göra ett individuellt ställningstagande med bästa möjliga underlag Det goda (sex)-livet präglas av en mångfald.

I en artikel från AIDS Action Now läser jag kritiska funderingar om vilka representationer som finns av kvinnor som lever med hiv?  Det handlar i huvudsak om kvinnor som är mödrar, kvinnor som inte bor i Väst och för det allra mesta kvinnor som offer. De bilder som produceras av kvinnor med hiv osynliggör sexualiteten eller är sexnegativ. Den bärande frågan är varför inte kvinnor som bär på hiv tillåts att prata om sex så fritt som homosexuella män? Vart finns de kraftfulla uttrycken för kåthet och budskap om kvinnor som lever med hiv som attraktiva och sexuella subjekt? AIDS Action Now  ville prova att skapa nya typer av budskap som gav positiv sexuell energi runt hivpositiva kvinnor. De involverade hivpositiva, inkluderande alla självidentifierade kvinnor och ett av resultaten ser ni här;

tumblr_luif8y3R611r2fsq4

Jag har många funderingar runt de äventyrliga kvinnorna med bred sexuell repertoar. Kanske skulle vi minskas stigmat för alla kvinnor som har sex mot ersättning och vi bytte ut ordet prostituerade mot äventyrliga kvinnor med bred sexuell repertoar? Många som säljer sexuella tjänster upplever sig inte vara ofrivilligt utsatta för något. De upplever sig vara omyndigförklarade i och med att deras handlingar tolereras men deras vilja och val inte respekteras.