Inlägg märkta ‘recension’

Den medelålders Tess har flyttat till Egypten efter att hon träffat sin stora kärlek, Omar. Hon försörjer sig som internetterapeut och tar emot sina klienter framför datorn. Omar dör plötsligt och oväntat ifrån henne. Men hon blir kvar i Egypten. Hon börjar på en kurs i salsa för att han hon vill känna något i kroppen som liknar sex men ändå inte är det. På salsakursen faller hennes ögon på Rodriguez som är läraren. Hans relation och maktspel med flickvännen Isabella fascinerar henne då den verkar bygga på dominans och underkastelse. Hon bjuder hem dem båda.

Rodriguez och Isabella talar med Tess om sitt förhållande. Isabella är den underordnade men styr fullständigt över sin underkastelse och visar inte de känslor som Rodrigo häftigt tycks längta efter. Han älskar att dominera och bestraffa henne med samma intensitet som han vill att hon ska ge sig hän till honom även i kärlekens tecken.

Natur och Kulturs hemsida står det att Kajsa Sundins nya roman handlar om sex, för en enkelspårig människa som mig räcker det för att väcka min nyfikenhet.

Boken är i många stycken en fascinerande beskrivning av BDSM. Isabella förklarar; Föreställ dig att du har tio bilder av vår relation. I nio av dem ser det ut som att du är en fruktansvärd person och jag liksom råkat i händerna på dig. Det kan vara som den gången när vi låtsades att du bedrog mig med den där andra kvinnan. Eller som den gången när du lämnade mig i rummet med alla spikarna. Men i den tionde bilder förändras perspektivet och man kan se sig själv utifrån och tolka bilderna på ett helt annat sätt.

Rodrigo beskriver som många BDSM-utövare att detta var något som han erfor redan som barn; När Rodrigo var liten hade han en leksak som gav ifrån sig elektriska stötar. Han förstod direkt hur han skulle leka med den. Han insåg något om sin kropp och han kunde tänka ut det vildaste sätt att använda den där leksaken på. Det tog en halv livstid att förstå att den kunskapen handlade om sex.

Rodrigo vill vara på gränsen där saker håller på att gå över styr men det handlar aldrig om ilska och frustration, aldrig om att förstöra eller skada. Jag tänker på titeln på en avhandling om BDSM av Lotta Carlström, BDSM: paradoxernas praktiker. Han gör det för att de ville det…

Historien förs framåt och triangeldramat växer och slår sedan ut i blom på ett lite oväntat men behagligt sätt.

Detta är inte primärt en BDSM-skildring, inte heller en erotisk roman även om den bär spår av båda. Det handlar lika mycket om tomheten efter sorg som inte går över och om mänskliga relationer och intimitet. Det är en lockande roman som jag liksom slukar ändå ger den ett fragmentariskt intryck och blir vag och faktiskt lite ljummen emellanåt.

 

Det är straffbart att bestämma träff med ett barn (under 15 år) om syftet med mötet är att begå ett sexuellt övergrepp mot barnet, och den vuxne därefter gör något konkret som visar att han eller hon står fast vid sin avsikt att träffa barnet för att begå ett övergrepp mot det, till exempel bokar ett hotellrum eller köper en tågbiljett till barnet. Fenomenet kalla grooming. Ett av de mest kända fallen i Sverige är den sk Alexandramannen, Atheer Al Suhairy. Han lyckades med smicker, bekräftelse, pengar, lyx, tjat och erbjudande av modelljobb förmå ett stort antal unga tonårstjejer att ha sex med honom,. Han dömdes 2005 till 10 års fängelse och livstids utvisning. Det finns en bok som innehåller Atheers egna uppgifter och även några av de utsatta tjejernas upplevelser. Den heter Alexandramannen och är skriven av Katia Wagner. Även den är läsvärd.

9173893579

I en bok som kom ut under förra året , ”Jag kände mig speciell” skriven av åklagaren Ulrika Rogland (som hade hand om målet mot Alexandramannen) och psykologen Sven Å Christiansson beskrivs hur fenomenet grooming går till och specifikt hur ”Alexandramannen” gjorde. Han surfade på ungdomssidor och presenterade sig som Alexandra. Inledningsvis var han smickrande och lät dem förstå att de skulle kunna få jobb som fotomodeller. Ett exempel är när han smickrar en ung tjej och säger ”Jag såg din bild på Snuttis och du är verkligen söt och annorlunda jämfört med alla andra tjejer.

9187049058

Det blev tydligt att vissa av tjejerna kom från familjer där föräldrarna brister i kontakt och omsorg om barnen. Dessa är oftare ett lättare byte för förövare. Det är dock inte så enkelt att det enbart handlar om det, även unga med god föräldrakontakt kan lockas av något spännande och lite förbjudet. Självkänslan hos nyblivna tonåringar är ofta instabil på grund av de individuella och sociala förändringar som ungdomarna genomgår. Dålig självkänsla leder lättare till att personer har svårt att upprätthålla gränssättning. Positiv respons blir ett sätt att bearbeta dåligt självförtroende. För majoriteten stannar det vid detta men vissa får förfrågningar om att skicka bilder på sig själva och även frågor om de kan tänka sig att ha sex mot ersättning. Boken framhåller också pojkar som är osäkra på sin sexuella läggning och könsidentitet löper större risk att utsättas för grooming eftersom de söker andra utomstående för att försöka förstå sig själva. Stärkande av självkänslan är därför en viktig del i mötet med ungdomar för att förebygga sexuellt risktagande.

Boken ger en förståelse och kunskap om hur vuxna som är intresserade av barn i sexuella syften lyckas få kontakt med unga och med manipulativa metoder sedan får dem att träffa förövaren. Det blir också tydligt hur tjejerna lägger skam och skuld på sig själva och därför åtminstone inte i förstone väljer att samarbeta med polisen. Många har inte heller sagt något till sina föräldrar för att de skäms och känner skuld.

Denna fråga inbjuder dock till viljan att moralisera och könsstereotypa normer gällande sex accentueras gärna. Jag reagerade kraftigt på följande text i boken; ”Av chattloggarna framstod det som att de två flickorna sålt sig till flera olika män. Det var därför lätt att tro att dessa och många andra flickor i ärendet var utslagna flickor. Flickorna hämtades upp en bit utanför centrum och kördes till polishuset där man höll förhör med dem. Det visade sig att Göteborgsflickorna, liksom alla andra flickorna i ärendet, var två vanliga unga, söta flickor som hade behov av bekräftelse och som hade haft oturen att träffa på Atheer.” Detta är mycket problematiskt och hänger naturligtvis ihop med att tjejer som överskrider gränsen för vad som anses vara en lämplig sexualitet utsätts för ett förakt vilket de själva ofta internaliserar och därefter utsätter sig för ett självförakt. Frågan är om hur professionella kan medverka till att synliggöra och ifrågasätta normerna?

#blogg100, dag 12.