Inlägg märkta ‘sex och juridik’

I fredags bloggade jag runt vad som är sexuellt tillåtet och vem som avgör det och den naturliga fortsättningen blir att reflektera runt juridik och sexualitet.

En vän skrev en kommentar med anledning av mitt inlägg; ”Det är något som skaver på mig med ditt näst sista stycke. Jag tror det är en undfallenhet för lagstiftningen.” Jag tror att du håller med mig om att svensk lag tidigare varit bemängd med moralistiska problem, samtyckesålder som beror på de inblandades juridiska kön är ett uppenbart exempel som ändrades så sent som under min livstid. Men det låter på dig som att den nuvarande lagstiftningen är felfri. Så menar du väl inte?

Jag blev väldigt glad för detta, då gillar jag när personer som ifrågasätter och kommenterar det jag skriver.

Lagstiftningen i ett land är och måste vara i en ständig process. Många är de lagar och förordningar som varit direkt diskriminerande och exkluderande. Juridiken är inte opåverkad av moraluppfattningar, vetenskap, politik och kultur.

Jag har ändå en stor respekt för lagstiftningen i Sverige då jag finner det viktigt att i en demokrati följa ett lands lagar.

Däremot finner jag inte att alla lagar är bra och arbetar både professionellt och politiskt för att uppnå en förändring av lagar som jag finner olämpliga. Några lagar som specifikt engagerat mig är smittskyddslagens informationsplikt, steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön i vissa fall och sexköpslagstiftningen. I mitt arbete på RFSL bedriver vi påverkansarbete för att förändra lagstiftning och även privat är jag politiskt engagerad på olika sätt.

Lagtexter måste dessutom alltid tolkas och rättspraxis fyller en roll i rättsliga avgöranden och utgör vägledning för avgöranden av kommande fall.

I fredags kom domen från den huvudförhandling där jag varit sakkunnigt vittne ang. BDSM, sex och droger. Pressmeddelandet lyder som följer.

Skärmavbild 2013-03-03 kl. 20.19.27

I domen framkommer flera intressanta konstateranden. Tingsrätten konstaterar att våld upp till en viss gräns kan ses som godkänt däremot kan allt våld i detta fall inte anses som försvarligt varför den åtalade döms till misshandel. Vilka omständigheter bör då finnas för att det är möjligt att samtycka till våld. Detta är frågan som olika domstolar måste ta hänsyn till. Som sakkunnigt vittne kan jag enbart försöka att formulera en beskrivning av BDSM är och hur det kan utövas. Nu finns det inte en definition av BDSM och olika personer lägger in olika värderingar. Jag brukar utgå från definitionen formulerad av RFSU Stockholms sexualpolitiska BDSM- och fetischismgrupp som lyder ”BDSM är ett samlingsbegrepp för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. Begreppet syftar på sexualitetsuttryck där samtyckande vuxna hittar ett gemensamt välbefinnande genom olika former av maktutbyten.”

Om du önskar fördjupa dig i denna spännande värld med BDSM och juridik kan jag varmt rekommendera Wegerstad, Linnéa (2012) ”Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans”. Juridisk Publikation, nr. 2 s. 239-261.

#blogg100, dag 40.