Inlägg märkta ‘sex workers’

Idag företog jag mig den längsta resan som jag gjort sedan olyckan. Med hjälp från vårdcentralen att ändra omläggningstiden av såren till en annan dag, med stöd av mina fina vänner och politisk och personlig kämpaglöd åkte jag till Västerås för att medverka vid RFSU Västerås minnesstund för Petite Jasmine. Stunden leddes av fantastiska Pye från Rose Alliance.

IMG_4509

Både RFSU och RFSLs förbundsordföranden fanns representerade och det gjorde mig oerhört varm om hjärtat. Vår (RFSLs) förbundsordförande Ulrika Westerlund bad att vi gemensamt skulle hålla ett litet tal. Jag grät, pratade och sammanfattningsvis blev mitt budskap att kampen går vidare. Några av de ord som jag sade är inbakade i texten nedan men här finns också många fler tankar.

För ungefär ett år träffade jag en tuff tjej som jag genast fattade tycke för. Hon var precis som jag, aktivist ut i fingerspetsarna. Hon brann verkligen för ”sex workers right” och jag fick en hel del ny kunskap av henne. Vi hade lite kontakt på Fejjan och återsågs på RFSU kongress i maj där vi kom att prata en hel del. Vi bestämde att ses senare i sommar, typ vid den här tiden. Med våra olika kunskaper skulle vi ge varandra stöd och kunskap.

Mitt sista minne var när hon tog debatten om sexköp på RFSUs kongress och vi var många som njöt av att se henne debattera med Mina. Två mycket färgstarka och intelligenta människor i en spännande diskussion. Mitt sista meddelande blev, så djävla duktig du är Petite Jasmine! Vi återsågs aldrig utan istället fick jag besöka hennes minnesstund idag.

Petite Jasmine blev 11/7 mördad av sitt ex tillika hennes barns far. Under nästan tio år har jag jobbat med frågor som handlar om våld i nära relationer i huvudsak mäns våld mot kvinnor. Jag har hela tiden fasat för att nyheten av någon av de personer jag mött skulle bli mördade. Detta är något som händer om och om igen i vårt land och värst drabbade blir naturligtvis barnen. Vi måste ta kampen mot våldet!

För henne liksom för mig är det privata personligt och går aldrig att skilja åt. Vårt bröllop nyligen blev en queer happening med feministiska kampvisor och Svarte tupp.

Jasmine kämpade hårt för sina barn eftersom hon förlorat vårdnaden om dem då hon ansågs som en olämplig förälder på grund av att hon var sexarbetare. Barnen placerades hos sin far trots att han hade en kriminell bakgrund med våldsbrott. Hon fick höra att hon inte visste vad som var bäst för henne och att hon ”romantiserade” prostitution, och saknade insikt.  Hon borde inse att sexarbete var en form av självskadebeteende. Mannen hotade henne vid ett flertal tillfällen och hon blir tyvärr en i raden av svenska kvinnor som dödats av män som de har eller haft en relation till.

Skärmavbild 2013-07-19 kl. 23.03.50

Samtidigt som vi skrev Osynliga Synliga så skrev Socialstyrelsen med mycket duktiga forskare i spetsen en skrift riktad till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten, Sex mot ersättning– utbildningsmaterial om stöd och skydd till barn och unga. Denna skrift har inte alls fått den spridning som avsetts av politiska och ideologiska skäl, något som gör mig rasande.

Nedanstående citat från Socialstyrelsens skrift hävdar nämligen tvärtemot vad Jasmine hade erfarenhet av, att omsorgsförmåga inte handlar om föräldrar är sexarbetare eller inte.

Kvinnor och män som säljer sexuella tjänster har mycket varierande livsvillkor och omsorgsförmåga, och därför är det också problematiskt att inkludera prostitutionserfarenheter som en riskfaktor i sig själv. I de fall prostitution och omsorgsförmåga är beskrivet är det via problem hos föräldern som t.ex. missbruk- och beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att prostitutionserfarenheter är en osynlig omständighet men som måste tillmätas den betydelse det har i det enskilda ärendet utan moraliserande inslag

Grunden för ett samtal är att inte döma och att visa föräldern respekt (Socialstyrelsen 2009d). I detta sammanhang är det viktigt att framhålla att det inte är prostitutionen i sig som avgör om en förälder kan tillgodose barnets behov eller inte.

Under hela mitt liv har jag aldrig varit med om en fråga som tar så lite hänsyn till forskning och så mycket är beroende av politik och ideologi. För mig finns inga enkla svar utan verkligheten är komplex oavsett nästan vad vi talar om men här blir bilden helt plötsligt svart/vit i en värd fylld av grå nyanser. En kort men en av de bästa texter i frågan finns i boken Sexologi.

Sexologi omslag.indd

Det är Petra Östergren som skriver kapitlet, Att förstå prostitution. Den texten borde läsas av alla socialarbetare!

”Kampen fortsätter. Rättvisa för Jasmine! ”

För några år sedan var jag på en sexualhälsokonferens med temat sex mot ersättning arrangerad av RFSL Stockholm. I ett panelsamtal satt personal från RFSL, forskare från olika högskolor och universitet och några personer med egen erfarenhet från att sälja sexuella tjänster. Det var fantastiskt bra att höra olika röster i ämnet. Jag och min kollega som var i startgroparna för uppdraget Osynliga synliga aktörer: Hbt-personer med erfarenhet av att sälja och/eller köpa sexuella tjänster

Gårdagen här på Catalyst con avslutades med ett panelsamtal med en professor i feministiska studier, en porrstjärna, en klinisk sexolog/psykoterapeut, en sexeducator och Tristan Taormino som modererade hela samtalet. Allas röster var intressanta och viktiga inslag i ett samtal om sexeducation.

Nu sitter jag på ett seminarie här på Catalyst Con om ”How to Be an Ally to Sex Workers in Theory and Practice?”
Are you interested in learning how to be an ally–or a better ally–to sex workers, but frustrated with the lack of a clear path of action? Do you want to build stronger bridges between sex workers and allies?

We’ll cover practical ways you can be a stronger ally to sex workers, how to build alliances with intersecting, marginalized, and mainstream communities (as an ally or as a sex worker), as well as how to write about sex work topics with sensitivity and class. You’ll learn what methods work best to make your space, event, or publication a more welcoming place for sex workers. We’ll also discuss the internal barriers that keep many of us from fully stepping up as allies, including the ways in which feminism and sex work intersect–and how those seeming conflicts can make both movements stronger.”

banner-final

I utredningen om sexköpslagen finns viss kunskap inhämtad från personer med erfarenhet av sex mot ersättning. Utredaren konstaterar att arbetet bland annat ”ska utgå från de utsattas behov och situation”. Personer som har erfarenhet av sexarbete ”uppger att kriminaliseringen förstärkt det sociala stigma det innebär att sälja sex / … / att de valt att prostituera sig och upplever sig inte vara ofrivilligt utsatta för något.” samt att ”även om det inte är förbjudet att sälja sex upplever de sig vara jagade av polisen” och att ”de upplever sig vara omyndigförklarade i och med att deras handlingar tolereras men deras vilja och val inte respekteras.” De menar även att det går att särskilja mellan ofrivillig och frivillig prostitution (s. 129-130). Trots utgångspunkten att se till de ”utnyttjades” situation och behov anses kriminaliseringens negativa effekter vara positiva på grund av utredningens utgångspunkter. Från RFSL lyfte vi fram att utredningen på ett icke respektfullt tar till vara på åsikter från personer från målgruppen. Utredaren nämner även att, trots direktiven om att lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst inte ämnas tas bort, så är ”uppgiften att utvärdera tillämpningen och effekterna av förbudet innefattar att göra en kritisk granskning och om kriminaliseringen visar sig inte ha fått avsedd effekt eller om det finns problem när det gäller förbudets tillämpning är det givetvis något som ska redovisas och som kan utgöra skäl att förändra lagstiftningen.” (s. 59-60).

Här i Washington pratar både sexarbetare och deras allierade om den stigmatisering som finns både i form av omgivningen och en internaliserad skam. Sexarbetare är en grupp som inte få föra sin egen talan, de får hela tiden höra att de inte kan veta sitt eget bästa och därmed blir deras erfarenheter ogiltiga. ”Being an ally is not about rescue, don’t assume you know what someone else needs.”

I Sverige finns Rose Alliance som är en organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige. De organiserar sexarbetare och före detta sexarbetare, oavsett nationalitet, könsidentitet eller juridisk situation. De driver den uppenbart viktiga och absoluta rätten att tala i egen sak. Något som definitivt inte är självklart idag.

Denna text tillägnar jag Pye som lärt mig så mycket!

#blogg100, dag 53.