Inlägg märkta ‘sexköp’

Det blir allt mer viktigt att ha ett intersektionellt  perspektiv i studier på olika gruppers makt och möjligheter att utöva sin sexualitet. Gäller detta alla? Knappast! När jag och mina kollegor utförde studien Osynliga Synliga Aktörer så framkom just maktperspektivet som en av de viktiga faktorerna gäller sexköp/sexsäljande. Vem som har makten kan dock variera utifrån olika förutsättningar. En av de viktigaste variablerna som vi fick fram var maktrelationen mellan köpare och säljare också i relation till deras självförtroende.

Skärmavbild 2014-03-25 kl. 22.12.11

Igår hittade jag en mycket intressant poster från Martin A Mondo, PhD and Christine Milrod, PhD; Perceptions of Providers Power Among Older Men Who buy Sex Online. The study shows that not all sex buyers are in a position of power or benefit equally from patriarchy or other forms av privilege.The following text is a copy from their poster

Respondents report greater power in their relationships with providers when they are younger, wealthier, married and partnered, regulary sexually active, healthier and able-bodied. Respondents report less percieved power in their relationships with providers when they report non sexual activities with providers, providing gifts to providers apart from sexual exchange, having an all-time favorite, having fallen in love and reporting that they could marry a former provider. There are a clear evidence that many of the structural and individual issues that we might expect to shape power relationships between customers and providers appear to do so. We havet o recognize the multiplicity of factors that shape the relative power of buyers and providers, rather than assuming at static power relationship

Sedan vi skrev Osynliga Synliga Aktörer så har jag tänkt mycket på hivprevention till sexköpare. De är idag en av de prioriterade grupperna i de nationella riktlinjerna för hivprevention men nästan inga insatser utförs. När det sker osäkra sexuella praktiker vid sex mot ersättning så handlar det oftast om att köparen inte vill använda kondom och är beredd att öka priset för att få detta. I samband med (Natsal-3, se förra blogginlägget) kunde de få fram uppgifter från en population som annars är mycket svår att nå.
Skärmavbild 2015-02-05 kl. 22.14.57
Här följer en rad intressanta citat från The role of men who pay for sex in STI transmission: current knowledge and future directions. The contribution of the third UK National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3), Sónia Dias published in Sex Transm Infect November 17, 2014;
Much more must be done to comprehensively understand this area of research and to intervene successfully in sexual health.
As currently discussed, men who pay for sex and their paid partners can act as a potential bridge for STI transmission to lower-risk populations. Critical components of bridging include high rate of partner change, concurrency, patterns of sexual mixing with different types of partners (paid, non-paid, regular, casual, etc), inconsistent condom use and high rates of STI prevalence. Some of these characteristics have been documented in men who pay for sex, as illustrated in previous studies.
Furthermore, most clients had a regular partner or other casual non-female SW partners.
Likewise, in a sexual health clinic survey in UK with 2665 men, 10% reported paid sex. The majority had paid
for sex in the previous 12 months, and nearly a third on five or more occasions. Almost half the men paid for sex while in another relationship. In this light, it has been largely acknowledged that the spreadof STIs among men who pay for sex is likely to be linked to their high rates ofsexual partner change (commercial and
non-commercial partners). Additionally, a number of studies report noteworthy findings showing a proportion of bisexual concurrency, with men having both female and male sexual partners, which may further increase the risk of STI transmission in high-risk sexual networks. Another key aspect that has emerged as a risk factor is the mobility/migration. here is evidence of the rising proportion of men paying for sex with links to travel, sex tourism and high-risk sexual behaviours abroad.
Furthermore, there is a marked growth in the proportion of migrants involved in sex work. This is extremely important
considering the recognised close link between migration and heightened risk of STI acquisition, but also the documented high prevalence rates of HIV among immigrant SWs from countries with generalised epidemics.
Overall, it has been widely agreed that there is an increasing diversity of commercial sex, which entails different risk levels of STI infection.
There is a clear need for a more in-depth understanding of the extent of the paid sex phenomenonand the patterns and trends in the key behaviours that influence STI/HIV transmission dynamics. Crucial information includes: characteristics of men paying for sex and paid partners (age, origin, travel habits); commercial sex patterns (prevalence across regions, mobility, sex work settings, same-sex contact, changes of contact with SWs over time); experience of sexual violence, particularly in a context of drug use; usage of STI clinic services, among others. This evidence would be valuable to inform about how these parameters influence the trajectory of the epidemic and support the HIV prevention programmes in effectively allocatng resources and interventions to where they will have the greatest impact.
The evidence found that men paying for sex report high number of partners, including foreign partners outside the UK, and are more likely to report STI diagnoses strongly supports that they are key populations to be targeted.
Natsal-3 illustrates a relevant effort to generate evidence of the role of men who pay for sex in STI transmission.

Sitter på tåget mot Stockholm. Denna helg har jag tillbringat i Gävle på RFSU:s kongress som ledamot i valberedningen. Vi har under det gångna året lagt mycket arbete och möda på att ta fram ett förslag på en ny förbundsstyrelse. Till vår stora glädje beslutade kongressen helt enligt valberedningens förslag. Det har varit en fin helg med spännande diskussioner, nätverkande och RFSU Gävle har gjort ett fantastiskt arbete med kringaktiviteter.

Här är några nedslag i frågor som intresserar mig;

Få frågor har sådan sprängkraft som sexköp. Här blandas känslomässiga argument med forskningsförankrade synpunkter. Personligen stödjer jag RFSU:s beslut som mycket handlar om inhämta ny kunskap och arbeta för att en ny oberoende utredning tillsätts. Den utvärdering som har gjorts har mycket stora brister inte brist på grund av sin bristande vetenskaplighet. Under kongressen har jag talat med många i frågan, allt från sexarbetare till forskare på området och frågan är oerhört komplex och måste få vara det. Inget vinner av att förenkla en komplex verklighet och påstå att frågan vare sig är vit eller svart utan tvärtom har femtio nyanser av grått.

RFSU beslutade:

Att RFSU skall verka aktivt för att en oberoende utredning av sexköpslagen genomförs.

Att RFSU skall verka för en revidering av kopplerilagen så att den fokuseras mot människor som utnyttjar och tvingar andra, inte så att den skadar sexarbetare.

Att RFSU ska verka för att lagar mot människohandel stärks.

Att RFSU skall verka för fler hälsobefrämjande åtgärder genomförs för människor som säljer sex.

Att RFSU betonar vikten av att stärka arbetet mot stigmatisering av människor säljer sex.

plenumBilden har jag lånat från RFSU-bloggen

Dessutom antog ett beslut om

Att RFSU gör en sammanställning av svensk och internationell forskning som sedan kan användas politiskt och medialt för att driva frågan om en ny statlig utredning av sexköpslagen, samt öka kunskapsnivån inom förbundet och ge ett bättre underlag  för den interna diskussionen om RFSU:s ställning i frågan.

En annan av mina hjärtefrågor är frågan om att sprida kunskap om hpv-överföring och låta alla oberoende av kön skall få tillgång till vaccin. Eftersom forskningen visat att personer som lever med hiv är mer sårbara för hpv.

RFSU-kongressen antog också motionen från RFSL att arbeta för att hpv-vaccin skall erbjudas alla unga, oberoende av kön, könsidentitet och sexuell läggning. Samt att arbeta för att alla personer som lever med hiv, samt homosexuella män, bisexuella män och andra män som har sex med män erbjuds hpv-vaccin.

Det var också många diskussioner om BDSM vilket är intressant. Denna fråga har verkligen kommit upp på agendan de senaste åren. Här väljer de förkortningen BDSMF istället och inkluderar därmed också fetischer.

Ett mycket välkommet beslut var också att;

RFSU beslutade att förbundsstyrelsen under kommande mandatperiod skall arbeta med och utreda frågan om en juridisk könskategorisering med andra möjligheter än man och kvinna.

Vad har hänt mer under kongressen? Kolla gärna in RFSU bloggen!

Igår var jag på bio och såg Paradis: kärlek i regi av Ulrich Seidl med fantastisk skådespelarinsats av Margarete Tiesel och Peter Kuzungu. En film som jag fick ont i magen av,  som jag var tvungen att prata, prata, prata med tjejerna i mitt sällskap om. En film med många bottnar och stor komplexitet. Det känns omöjligt att på ett rättvist sätt sammanfatta denna film och här finns en enorm möjlighet till en intersektionell analys.

paradis

Den 50-åriga Teresa kvinna lämnar sin typiskt självupptagna tonårsdotter i Österrike och det slitiga vardagslivet för en semesterresa till Kenya där hon ser fram emot att bada i nya exotiska upplevelser. Hemma i Österrike är hon en kvinna i arbetarklassen, överviktig och väl medveten om att hon inte duger som hon är. En anar att hon har några misslyckade relationer med män bakom sig där hon bland annat fått höra vad hon måste göra för att duga i sängen.

På badstranden i Kenya ligger hon tillsammans med andra kvinnor från Österrike och solar. Gemensamt äger de ett enormt behov av kärlek, romantik och en uppenbar vilja av att bara kunna bli sedda och accepterade för dem de är. På andra sidan ett uppspänt rep står de unga männen i små grupper och vill sälja armband, halsband, träsniderier, båtturer och mycket annat. Helst av allt önskar de finna en sugarmama som kan ge dem försörjning för veckor, månader eller till och med år framåt.

Hos kvinnorna finns föreställningar om ”den andra mannen” som primitiv och detta genomsyrar de medelålders kvinnornas bild av de kenyanska männen sedda ur ett västerländskt perspektiv. Han uppfattas både som mer ofräsch och med en hud som luktar kokos. Kvinnor fyller sina föreställningar om att deras ”annorlundahet” faktiskt kan inbegripa kärlek även då individerna skiljer sig mycket åt i fråga om ålder och fitness. Efter kärleksförklaringar om att hon är den enda och hennes skönhet är bedårande kommer frågor om hon inte kan bistå med pengar för att hans systerbarn ligger på sjukhus, pappan har hjärtfel och den arbetslösa brodern råkat ut för en mc-olycka.

Många är de killar och män killar som försörjer sig på att låta vita kvinnor betala för kärlek och sex i ett av alla världens ”sexparadis”. Kvinnor som inte längre duger som vare sig sexobjekt eller subjekt i hemlandet, tilltufsade av tidigare relationer till män och naivt ömhetslängtande köper drömmar om kärlek, allt i en exotisk förpackning med kolonialt omslagspapper. Ett ömsesidigt utnyttjande där en scen i filmen gestaltar hur även kvinnor i grupp som får smak på makt på ett vidrigt sätt kan sexuellt utnyttja en ensam man.

Vem utnyttjar vem, är frågan, på både ett individuellt och strukturellt plan. Här finns inga lättköpta svar men en fantastisk film som ställer många oerhört viktiga frågor.

Mitt blogginlägg var färdigskrivet. Sedan blev jag nyfiken, vad skrev tidningarnas recensenter? Googlade fram några recensioner och blev illamående.

Göteborgsposten skriver; Överviktiga, medelålders Teresa, lämnar sin feta dotter hemma och far till Kenya
Svenska Dagbladet skriver: En sovande fet kvinna i kornigt ljus

Blekinge läns tidning; medelålders, dallriga och rödbrända Teresa

Film.nu: blekfeta européer som åker till inhägnade resorts

Nöjesguiden: hela tiden står det där en enorm postkolonial flodhäst i rummet som ingen låtsas om.

När jag kom till bloggen toppraffel och läste; hon är en blek fläskhög, en dallrande blob, så fick det räcka.

paradis_karlek

Det är tydligt att recensenterna liksom Teresa tycker att hon är för fet för kärlek och sex. Att vara fet är att vara odisciplinerad och osund. Plötsligt ger filmen ytterligare en infallsvinkel och jag citerar en text från Ballers; Logiken blir att tar din kropp för mycket plats ska du vara jävligt försiktig med att ta plats på andra sätt. Här finns en startpunkt. Vi kan inte välja bort smalhetsnormen helt, vi kan inte placera oss bortom den. Men vi kanske kan låta kroppen bli, låta fettet vara om vi föreställer oss den hotande kontrollförlusten, begäret, utbredandet och till och med äckligheten som våra vapen. Vi kan likna det vid den queera stoltheten, eller kanske den queera skammen när den får visa sig: Vi är er mardröm och vi tänker inte be om ursäkt för det. Vänj er.  Inte nog med detta, hon är dessutom arbetarklass.

En fet kvinna från arbetarklassen – lägre stående i det svenska samhället kan man knappast vara…

#blogg100, inlägg 25.