Inlägg märkta ‘sexualbrottsförbrytare’

Ibland utmärker sig personer som annars som uppfattas som fredliga ickevåldförespråkare och motståndare till dödsstraff med att kräva att människor skall avrättas, plågas och kastreras. Det gäller oftast sexualbrottsförbrytare som sexuellt utnyttjat barn och unga. Flera som jag talat med tycker dessutom att det är rätt att hänga ut personer offentligt genom att uppge deras adress, visa bilder på deras bostäder. Jag delar avskyn mot att barn utsätts för sexuella övergrepp och får utstå handlingar som traumatiserar dem, ibland för livet. Jag är däremot oerhört kritisk till denna totala lynchning mot sexualbrottsförbrytare då detta menligt inverkar på deras möjligheter att söka hjälp. Hatet mot dem förhindrar de som utsatt eller har funderingar på att ha en sexuell kontakt med barn att ta kontakt för rehabilitering. Som Åsa Linderborg i Aftonbladet skriver ”Demoniseringen gör att pedofiler inte vågar söka hjälp för sin störning, men enda sättet att bota dem är att vi bejakar deras vilja till rehabilitering.

Det är därför som jag med stor glädje konstaterar att PREVENTELL – en nationell telefonlinje för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kan känna oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa nu startat upp. Det handlar inte om att man måste gjort någon handling som är problematisk utan alla som upplever oro, rädsla, ångest eller har frågor om sina sexuella fantasier och tankar kan ringa och prata om detta anonymt med någon som har stor erfarenhet av dessa frågor. Stöd, råd, och hjälp till vidare behandling kan erbjudas de som vill och behöver. Även anhöriga eller de som bara har frågor om sexuellt problembeteende kan också ringa.