Inlägg märkta ‘sexualmoral’

En man går till den lokala mataffären och köper en nygrillad kyckling. Han tar med kycklingen hem och har sex med den grillade kycklingen. När han är tillfredsställd, så lagar han en god middag på kycklingen han just haft sex med. Är utnyttjandet av kycklingen moraliskt fel? Varför är det i så fall fel?

ri_20763_3

Denna spännande fråga finns i en nyutkommen bok som heter Moraliska provokationer Om skenande tåg, tiggeriförbud och god pornografi.

Skärmavbild 2017-09-21 kl. 20.28.29

Boken är skriven av  Marcus Agnafors som är doktor i praktisk filosofi. Författaren har undervisat i moral och etik på olika universitet och med andra ord van att låta människor själv komma fram till etiska slutsatser utifrån olika etiska teoribildningar.

Marcus-Agnafors-687x800

Författaren reflekterar runt frågan och menar att den omedelbara responsen hos många är att hävda att mannen är sjuk på något sätt. Detta bör inte ha någon inverkan på om detta är moraliskt fel eller rätt. Men om vi nu säger att denna man bara är öppen för att experimentera med sin sexualitet på lite nya sätt, är det ett moraliskt försvarbart agerande? Vissa kommer att hävda att det kränker kycklingens rättigheter och värdighet genom att ha sex med den. Är det dock någon skillnad att äta den och ha sex med den? Den är redan död i vilket fall som helst. Givet uppfödningen så har dess värdighet troligen redan kränkts ett antal gånger. Agnafors konstaterar att det hela brukar sluta med att personer frustrerat konstaterar att det är äckligt men inte nödvändigt moraliskt felaktigt. Sedan gör han en ny tvist och frågar sig om någon hittar en död människa utan besvärande anhöriga, tar hem och har sex med och äter upp. Är detta också moraliskt acceptabelt?

Ett annat exempel handlar om Max och Julia som är på semester i södra Frankrike. De börjar under resans gång känna allt större attraktion till varandra och bestämmer sig för att ha sex. De vill inte ha någon längre affär utan bara en passionerad natt. Båda två är helt sterila vilket gör att de inte kan blir gravida vilket är bra eftersom Julia är Max mamma. Max är 30 år, mentalt frisk, välutbildad och dessutom synnerligen rationell. Beslutet är väl genomtänkt och det föreligger ingen historia av övergrepp eller förtryck. Återigen konstaterar Agnafors att det hela brukar sluta med att personer frustrerat konstaterar att det är äckligt eller onaturligt men inte nödvändigt moraliskt felaktigt.

När våra moraliska intutioner krockar med eller saknar förankring i moraliska principer hur ska vi då lösa detta dilemma? Ska vi gå på magkänslan eller prioritera generella regler och principer?

Det finns olika sätt att diskutera runt moraliska diskurser;

  • Rätt och fel i termer av skada och eller risk för skada, rättigheter, frihet och rättvisa.
  • Rätt och fel med hänvisning till respekt, plikter, auktoritet, patriotism och samhälleliga förväntningar eller normer.
  • Etik med referens till människan inneboende värdighet, naturligt rätt eller fel, äckel, ondska och så vidare.

Sedan ger han sig i kast med en av de mest laddade områdena just nu, porrindustrin. Han konstaterar att det finns en konflikt mellan att se porr som något mansdominerat, smutsigt där drogberoende kvinnor utsätts för övergrepp framför kameran eller porr som ett uttryck för en bransch där kvinnor själva får sätta spelreglerna och något som bidrar till medborgarnas välbefinnande. Ett mycket intressant exempel är de förbud som Storbritannien genomfört. De har producerat en lista över sexuella handlingar som är förbjudna att visa. På denna lista finns bland annat smisk, wet (sex med urin), verbal misshandel (oavsett samtycke), facesitting och kvinnlig uretral ejakulation. Storbritanniens reglering är ett uttryck för fördomar och dubbelmoral menar författaren. Hur kan exempelvis kvinnlig utlösning vara mer farligt för unga än manlig exempelvis?

Det finns inte en porr utan många olika sorters porr. Är soloporr med en ensam kvinna som onanerar framför en kamera problematisk?

Det är också intressant att följa författarna när han reflekterar över kvinnliga och manliga porraktörer. Kvinnor förutsätts vara viljelösa offer eller drogade offer för patriarkatet medan männen är heterosexuella män med stora kön som älskar att sätta på kvinnor på rad och lever ett fantastiskt liv i förlustelse. Män förutsätts alltid vilja ha mycket sex och kvinnor vill egentligen inte ha sex. Män konstrueras som autonoma och sexuellt drivna till skillnad från kvinnans om tvingats in i branschen. Män gör aktiva val och kvinnor luras in i branschen. Män förutsätts njuta av att spela in porr och kvinnor kan inte njuta.

Agnafors konstaterar liksom jag själv gjort att det är svårt att förhålla sig till forskning runt porr då även den seriösa delarna inte sällan präglats av skeva definitioner och överdrivna resultat. Det har varit mycket ideologi och undermåliga metoder. Han konstaterar att många drar slutsatser utifrån kausalitet baserat på korrelation. Sedan följer ett långt avsnitt där han diskuterar argument för och emot porr på ett moralfilosofiskt sätt. Han konstaterar till slut att frågan både är svår och kontroversiell. Ett sätt kan kanske vara att tala för en bättre porr än mot porr och stödjer idén om ”kravmärkt porr”. Nu är hans slutsatser inte det mest viktiga utan njutningen i att få följa det etiska resonemanget och slippa frågans svart vita konstateranden. Det är en svår och mångfacetterad fråga och bör så förbli men på vägen kan vi finna ledning från Agnafors argumentering.

Denna bok handlar om många fler ämnen men jag har valt det som intresserar mig mest och är denna bloggs inriktning. Till de olika kapitlen finns även samtalsfrågor.

Jag har idag varit på ett sexologiskt nätverksmöte och träffade många, mycket kunniga och utbildade personer. Vi diskuterade sexologiska frågeställningar och ämnen som griper över ett stort område. Efteråt var det ost, kex, vin och mingel där de intressanta sexologiska samtalen fortsatte.

Nu några timmar senare, hemma vid köksbordet så är den kvarvarande frågan ”Vad är sexuellt tillåtet och vem avgör vad som är det?” Idag var det några experter som mycket bestämt uttalade sig om vad som är rätt och fel. Även professionella har en sexualmoral och en sexualsyn vilken de gärna vill tro är, om inte universell så ända rätt och riktig. Ibland gör det att personer tar sig rätten att döma ut andras uppfattning. Människor i allmänhet vill inte höra att de har en sexualsyn/sexualmoral, de vill gärna tro att deras uppfattning är oangripbar och allmänmänsklig men vi som arbetar med sexuella frågor måste ständigt brottas och bråka med dessa frågor.

falstrue

I vissa sexualliberala sammanhang får en inte ens nämna ordet sexualmoral för de har slängt ut barnet med badvattnet i någon slags tro att det inte har en moralisk grunduppfattning. Jag har mött mycket få människor som inte tycker att sexualiteten bör regleras i någon form av normer, regler och lagar. Det är skillnad på moral och moralism.

Samhällets sexosofi domineras fortfarande av kärleksideologin, dvs att kärlek och sexualitet hör ihop. Samhället präglas också av en heteronormativitet där sex oftast ses som synonymt med samlag i betydelsen penis i vagina. Sex utanför normen eller den välsignade cirkeln fördöms eller till och med förbjuds enligt lag. Långt innan vi kommer till den lagliga regleringen sätter människors egna moraliska och individuella uppfattningar om vad som är normalt, önskvärt, rätt och uppbyggligt hinder för vidare kommunikation.

Vem avgör vad som är destruktivt, oönskat, fel och etiskt oförsvarbart om det inte finns lagligt reglerat? Svaret kan bara bli, individen själv, såvida denne är myndig, inte satt under förvaltare eller intagen enligt någon av våra olika tvångslagstiftningar.

Finns det farliga eller destruktiva sätt att utöva sin sexualitet? Vem avgör vad som är destruktivt? Vilket ansvar har samhället och dess experter? Allt för många skapar allt för förenklade svar på dessa frågor. Det jag önskar är fler mötesplatser där vi fick brottas med dessa frågor och en mindre mängd självklara svar.

#blogg 100, dag 38.