Inlägg märkta ‘sexuellt våld’

Det började med en fantastisk bild i Facebook gruppen Fittorna mitt ibland oss på den här saken.

IMG_6409

Det var en vän som hittat detta fascinerande ting för 60 kr i Stadsmissionens butik på Hagagatan i Stockholm. Dagen efter skyndade jag dit för att se om den var kvar. Jag hade ingen aning om vart jag skulle leta och gick planlöst omkring för att försöka identifiera den bland inredning, leksaker och porslin. Eftersom jag inte hittade den så fick jag sonika visa upp bilden från Facebook för tre av personalen men ingen visste. Någon ropade på en fjärde och han visste exakt och kom strax tillbaka med den. 60 kr och den var min. Som bonus fick jag veta att det var en Facehugger från filmen Alien. En snabb blick på föremålet och det gick direkt att konstatera att detta verkligen är en fitta. Mer än så behövs inte för att väcka en sann fittnörds intresse och sedan har jag läst spaltmeter med text på området.

Vi tar det från början. Det  var alltså i science fiction rysaren Alien (1979) som den spindelliknande fittan först gjorde sin entré. I uppföljaren av Alien går det att se ett litet klipp med en facehugger vars underrede väldigt mycket liknar en mardrömsfitta. Alien har designats av den schweiziska surrealisten HR Giger. Hans målning Nekronom V är bakgrunden och inspirationen till hela alienmytologin.

jun_giger2Gigers värld är en sammansmältning av teknologi och biologi.

En facehugger är en parasitoid (en organism som tillbringar en betydande del av sin livscykel fäst vid eller inuti en värdorganism i ett förhållande som är i grunden parasitiskt) av arten Xenomorph XX121 (Alien). Det går inte att ta bort facehuggers då parasiten pressar sin svans mot halsen. Greppet är också så fast att vid ett försök att ta bort det skulle det resultera i att hela ansiktet rivs av.

I Alien så sätter sig Facehuggern i ansiktet på en manlig besättningsman och kopplar sedan fast sina beniga fingerliknande spindelben genom att gripa tag i hans huvud. Den långa svansen lindas runt värdens hals för att sedan långsamt dra åt. Resultatet blir att mannen kippar efter andan och blir medvetslös.

Alien_facehugger

Fittan som är vänd mot hans mun pressar ut en tentakel som utför en oral våldtäkt.Efter en tid lossnar facehuggern självmant från hans ansikte och dör. Detta är en Vagina dentata i dess mest formidabla inkarnation.

Skärmavbild 2016-03-12 kl. 23.30.32

Men det är inte över med detta utan varelsen har befruktat mannen med ett embryo och något har börjat växa i hans inre. Graviditet är något som vanligtvis förknippas med en kvinnokropp men här blir mannen en person som efter en våldtäkt av ett spindelliknande djur med en stor fitta blir oönskat gravid. I en senare scen insjuknar han, överkroppen skakar och efter en kaskad av blod kommer ett litet fallosliknande monster med tänder ut. Han föder ett oönskat monster som tillkommit genom en våldtäkt.

För mig är det omöjligt att inte tänka hur kvinnor systematiskt blivit våldtagna under krig i olika delar av världen. Jag har mött några av dem i mitt arbete med kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Boken Mass Rape – The War Against Women in Bosnia-Herzegovina av Alexandra Stiglmayer bygger på intervjuer med både kvinnor som blivit våldtagna och män som våldtagit.

ProductImageHandler.ashx

 

Stiglmayers rapportering från intervjuerna med de våldtagna kvinnorna är bitvis en ohygglig läsning. Tusentals kvinnor har varit fångna i så kallade Rape Camps. I dessa hus har allt från ett fåtal till ca 1500 kvinnor varit fängslade.  Varje dag har de blivit förödmjukade, torterade och våldtagna. I Doboj i norra Bosnien fanns ett ”Women´s camp” som inrymde ca 2000 kvinnor och några barn.

Hennes slutsats är att män våldtar därför att de vill använda våld och visa sin makt. Han våldtar därför att kvinnan är fiendens kvinna och han vill förödmjuka och tillintetgöra fienden men kvinnan är även i sig själv fiende som föraktas och skall förödmjukas och tillintetgöras. Den kvinnliga kroppen blir en bit territorium som skall erövras. Han våldtar för att bevisa sin egen virilitet. Han våldtar därför att någon annan skall få lida som han själv har fått göra och för att bli av med sin egen rädsla. Han kan våldta därför att det bara är något roligt som han gör med grabbarna. Han våldtar därför att det är krig, en mans sysselsättning som väckt hans aggressivitet och han förknippar det med kvinnan som har den underordnade rollen.

Kvinnor som överlever våld och våldtäkt i krig kan ibland bli ett bevis på fiendens bestialitet, en symbol för nationens misslyckande, en paria och ses som förstörd egendom. Våldtäkterna sker mot ett objekt som är dubbelt avhumaniserat både som kvinna och som fiende. Sexuella övergrepp på fiendens kvinnor är en del av tillfredsställelsen i en erövring, det handlar om att stjäla och erövra en kvinna.

TUZLA, Bosnia-Herzegovina — The pale woman sitting in the health clinic said she hates the son she just delivered and could not bring herself to look at him before nurses took him away.

She is Bosnian, and the baby’s father is the Serb soldier who raped her. The child is a Chetnik, she said, using the derisive word for Serbs. I hate the child. My brother was in a concentration camp for 10 months and I was raped by Chetniks,” she said.

 Påven Johannes Paulus II tvingade dessutom våldtagna kvinnorna i Bosnien att bära och föda sina barn.

Vissa kvinnor som våldtagits har dessutom i många fall också fått sina familjer dödade eller fängslade och deras hem har blivit nedbrända

Om jag hade blivit gravid och inte kunnat göra abort, skulle jag förmodligen tagit mitt liv, säger ett 18-årigt våldtäktsoffer.

För många kvinnor blev det svårare att hitta en make eftersom de bär stigmat av våldtäkter. De som redan var gifta förväntades bryta upp från sina äktenskap.

Jag kan inte föreställa mig känslan av att tvingas bära ett djupt oönskat barn. Det är inte utan att jag minns en skräckinjagande stund då jag bar ett efterlängtat barn men trots detta fick lite panik av att känna fostret röras sig i magen och plötsligt kände mig som invaderad av en parasit vilken tenderade att äta upp mig inifrån.

Något som gjort ett oerhört stort intryck på mig är Nina Björks text om ninjafeminism/cynismfeminim i boken Under Rosa täcket.

3223706I en postmodern tid där ideologierna utropas som döda och de politiska rörelserna havererat uppkommer cynismfeminismen. Den har en grundläggande negativ syn på det moderna samhället och presenterar ingen utväg. Cynismfeministiska hjältinnor agerar ofta ut en manligt kodad ilska och hat och tar hämnd. Jag har alltid älskat böckerna En djävla helg / Dirty Weekend av Helen Zahavi och Rädslans Geografi av Anja Snellman.

och filmerna Thelma & Louise och Baise Moi. Inte för att våld är en framkomlig väg utan för att killar som bråkar och slåss är normala men tjej skall inte bråka och bete sig så enligt gällande genuskontrakt. Det är lättare att hantera en trumpen tjej som plågar sig genom att inte äta för då följer hon mönstret. Kvinnor som fallit offer för exempelvis en våldtäkt förväntas ha ett extremt självdestruktivt beteende medan män som misshandlats tvärtemot ska agera ut.

Alien och facehuggern kan ses som en symbol för aggressiv sexuell energi. En varelse som placerar en köttig fitta på män och gör dem gravida genom en regelrätt oral våldtäkt är en grym hämnd för alla män som har våldtagit och våldtar både kvinnor, män och transpersoner. Alien agerar ut allas vår ilska och hat. Konsekvensen blir en oönskad graviditet som dessutom är resultatet av en våldtäkt. Avkomman blir ett monster. Det är verkligen en riktig fasa.

Ytterligare källor:

Alien v Predator: Insemination Ch. 03

Urban Dictionary – Facehugger

19 Movie Monsters That Look Like Penises And Vaginas. As well as the occasional anus!

Alien, Prometheus and the Art of H.R. Giger

ALIEN (1979) – Är det där en Chestbuster eller är du bara glad att se mig?

HR Giger

Alien Rape Theme

Horrific Accounts of Rape of Bosnian Muslim Women and Girls during the Bosnian Genocide

 

 

 

Jag har i en stor del av mitt aktiva yrkesliv arbetat med psykiskt våld, fysiskt våld och sexuellt våld. I huvudsak mäns våld mot kvinnor och men också våld i hbtq-relationer. Att hitta ett språk är en av de mest avgörande och viktiga frågorna. Det går sällan att fråga om någon varit utsatt för misshandel för det har nästan ingen, däremot lever vissa i en dålig relation, har en make med dåligt ölsinne, har en dominant flickvän eller en partner som har haft en tuff uppväxt och därför inte klarar att undvika fysiskt våldsamma uttryck när personen blir pressad.

Ibland är de ännu svårare att sätta ord på sexuellt våld och nästan ingen har varit utsatt för våldtäkt speciellt inte i en samkönad relation däremot möter jag många som haft ”lite hårt sex, sex som gör ont, upplevt sexuella missförstånd, ställt upp för att inte såra, haft icke samtyckande sex eller sex utan gränser.Skärmavbild 2014-02-26 kl. 11.44.24

Det är svårt för människor som i vardagen äger ett språk och inte har någon form av funktionsnedsättning. Nu läser jag och jublar över att Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har tagit fram ett häfte på temat våld. Med  hjälp av bilder och enkla frågor kan man börja reda ut vad som har hänt. För den som har svårt att kommunicera med tal så har ett häfte tagits fram som stöd med tecken/symboler/bilder för att den som har kommunikationssvårigheter skall ha möjlighet att berätta om sina våldserfarenheter.

Skärmavbild 2014-02-26 kl. 12.24.15

Pictobilder används i många olika samanhang och miljöer och är ett internationellt använt bildspråk. Symbolerna är lätta att uppfatta då de är mycket förenklade, generella och med tydliga kontraster i vitt och  svart, Här går det att ladda ner.

Det finns flera olika kommunikationssystem  bland  flera  andra,  t  ex  PCS,  Widget  och  Bliss. Här kan du ladda ner bilder för att kunna prata om övergrepp till flera av dessa kommunikationssystem.

#blogg100, dag 4.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet, har släppt en ny rapport om våld. Undersökningen riktades till ett riksrepresentativt urval av 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år och genomfördes i samarbete med Statistiska centralbyrån.

215093_prevalens_framsida_skugga

  • Var femte vuxen kvinna i Sverige och var tjugonde man har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld.
  • 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen hade erfarenheter av att mot sin vilja ha tvingats till samlag eller försök till detta innan de hade fyllt 18 år.
  • Drygt en av tio kvinnor och en av hundra män hade efter sin 18-årsdag utsatts för allvarligt sexuellt våld i bemärkelsen med fysiskt våld påtvingat samlag eller liknande, inklusive försök och inklusive övergrepp då den utsatta befunnit sig i ett tillstånd utan möjlighet att försvara sig. 14 procent av kvinnorna och
  • 17 procent av männen hade erfarenheter av upprepad utsatthet för fysiskt våld i sin barndom.
  • I vuxen ålder hade 10 procent av kvinnorna och 15 procent av männen någon gång blivit utsatta för grövre fysiskt våld i termer av att ha blivit slagna med knytnäve eller föremål, sparkade eller utsatta för våld med vapen eller liknande.

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är dock inget som bara drabbar heterosexuella kvinnor utan alla oavsett kön och sexualitet. Tyvärr verkar NCK enbart ha haft kategorierna man eller kvinna i enkäten och det är olyckligt då det finns forskning som visar på att transpersoner är utsatt för mer våld även i nära relationer.

Ligga med P3 har gjort ett reportage om Sofia som blev misshandlad med batong av sin första flickvän. När jag lyssnar på Sofias historia så känner jag att jag har hört precis den här historien många gånger tidigare. Olika personer, olika omständigheter men samma mönster. Ett av de första tecknen på att en relation kan bli våldsam är kontroll. Partner vill bara ens bästa och ger råd om hur en bör gå klädd, vilka en skall umgås med och är ofta överdrivet hjälpsam med hämta och skjutsa till olika aktiviteter. Det tolkas ofta som omtänksamhet och kärlek. Små svartsjukeutbrott blir ett tecken på hur mycket personen betyder. Ofta är det så att den utsattas vänner, släkt och anhöriga inte duger på olika sätt och partnern kan försvåra möjligheten att träffa sina nära och kära.

Det kan vara svårt att se sig själv som brottsoffer och sin partner som gärningsman när allt började som en kärlekshistoria.

Jag fick förmånen att kommentera Sofias historia i Ligga med P3 utifrån mina erfarenheter av att arbeta med våld i nära relationer.

Skärmavbild 2014-03-01 kl. 23.20.06

#blogg100, dag 2.

I Sydafrika mördas en kvinna var 6:e timme av sin partner

+150 miljoner flickor under 18 år blev utsatt för någon form av sexuella övergrepp 2002

1 av 4 kvinnor har erfarenhet av fysiskt och sexuellt våld under graviditeten vilket leder till missfall, dödfödda barn och abort.

1 av 4 män i Sydafrika medgav att de våldtagit någon.

Många erkände att attackerat mer än ett offer

3 av 4 började våldta i tonåren

1 av 20 har våldtagit en kvinna eller en flicka det senaste året (2009)

Kvinnor födda i Sydafrika har en större chans att bli våldtagna än att få lära sig att läsa.

1 av 3 kvinnor har blivit våldtagna det senaste året.

Sydafrika har en världens högsta incidens av våldtäkter mot spädbarn och barn.

Den största ökningen av övergrepp är mot barn under sju år

Lesbiska kvinnor i Sydafrika blir misshandlade och utsatta för corrective rape trots att de skall skyddas av lagen.

Lesbiska och transsexuella blir rutinmässigt våldtagna och torterade och utsatta för andra former av våld i syfte att förnedra dem.

Endast 20 % av fallen av omvändelsevåldtäkterna går vidare till rättegång och enbart 4 % leder till fällande dom.

Föredragshållare: Marlene Wasserman från Sydafrika.

x12DrEvePic

http://www.dreve.co.za

Tankesmedjan i P3 uppmärksammade idag SVTs fantastiska sexualupplysningsprogram Sex Veckor. Tyvärr gjorde de det utifrån ett mycket trist ironiskt sexkritiskt perspektiv. Utgångspunkten var att det visades för mycket sex på tv och någon reagerade på att han var tvungen att se bilder på vaginor för nära. SVT kritiserades för att de valt att göra ett mjukporrprogram om sex. Verkligen trist att kritiken riktas mot ett av mycket få bra ungdomsprogram för och med ungdomar.

Själv fick jag också en släng av sleven när en av männen i programmet berättade att en kvinnlig sexolog (läs mig) deltog i ett avsnitt och en av programledarna insinuerade om att alla vet väl hur en sådan ser ut; kvinnlig andlig och bär kaftan – En kvinnlig Tomas Di Leva som använder ett grovt språk som fitta. Tänk att kvinnor alltid kan nedvärderas till att bara vara sitt utseende. En klassisk härskarteknik. Fräscht Tankesmedjan!

*

Har idag varit på konferens i Göteborg, Lika men olika – våld i regnbågsrelationer i Göteborg. Där föreläste bland annat Marianne Hester, från University of Bristol, en av världens ledande forskare på relationsvåld i regnbågsrelationer under rubriken ”What´s gender got to do with it? Domestic Violence in same sex relationships”. Hon redovisade resultat från stor studie om våld i samkönade relationer;

Sexuellt våld (sju i topp)

Har sex för fridens skull

Sexuella närmanden som känns obehagliga

Tvingas till sexuella aktiviteter

Smärtfylld sex

Säkerhetsord och gränser respekteras inte

Sexuella kränkningar

Tvingas till osäker sex

Känslomässigt våld (tio i topp)

Isolering från vänner

Regelbundet förolämpad och nedtryckt.

Känner rädsla för vad partnern säger och gör.

Blir tillsagd om vad en skall göra

Isolerad från släkten

Tvingas utföra det mesta av hemsysslorna

Ständig kontroll

Ålder vänds mot partnern

Obehagliga telefonsamtal

Utbildning används mot personen

Fysiskt våld (tio i topp)

Knuffad, slagen

Sparkar

Annat fysiskt våld

Hot om fysiskt våld

Förföljd, stalking från partner

Utelåsning från rum eller lägenhet

Slagen med tillhygge eller vapen

Biten

Nedhållen/nedtryckt

Utsatt för kvävning/stryptag

Skulle du känna igen dig i något av detta, sök hjälp. Ring gärna RFSLs brottsofferjour Telefon: 020-34 13 16. E-post: boj@rfsl.se  Kvinnofridslinjen, Nationell stödtelefon 020-50 50 50 för våldsutsatta kvinnor. Du kan vara anonym!

#blogg100, dag 57.

De amerikanska marinsoldaternas exercisinstruktion lyder på följande vis;

This is my rifle (handen på geväret)

This is my gun (handen på könet)

This is for business

This is for fun

Det manliga könet har sedan årtusenden sett som ett vapen. Kärnvapenexperter talar om djup penetration och värdet av utdragna attacker. Det gäller att föra in missilerna i rätt hål och vid ett studiebesök på en kärnvapenbestyckad ubåt frågade en av befälhavarna om deltagarna på studiebesöket inte ville klappa på missilen.

Det finns många berättelser av kvinnor som vittnar om våld, misshandel och tortyr mot deras kroppar under krig. Det kroppsliga våldet har speciellt riktat sig mot bröst, underliv, en kvinna berättar om hur de skar upp underlivet med en kniv och använde cigaretter för att bränna henne på brösten. Bröst och underliv är starka kroppsliga symboler för att vara kvinna. Läser  i en bok om hur utsatta kvinnorna under kriget på Balkan fått brösten bortskurna och hur män har kört upp knivar och gevärspipor i slidan.

Länken mellan vapen och det manliga könsorganet är sexuellt våld. De senaste dagarna har näthatet diskuterats och debatterats. Innehållet i de hatiska kommentarerna handlar om ofta runt hot om hot om grova sexuella övergrepp. ”Du är en riktig slyna och hora” och ”du behöver straffknullas” är exempel som flera kvinnor tar upp i SVT:s Uppdrag granskning.

Sexuellt utformade hot används för att skapa rädsla. Kvinnor skall skämmas för sin sexualitet och alltid vara otrygga om och när de kan bli utsatta för våld av män. Problemet är att detta inte enbart riktar sig mot en individ utan även mot en större grupp av kvinnor som påverkas.

Även jag har fått min beskärda del av näthat ofta på temat ”ful och fet- kan inte kunna något om sex”. Ett exempel är detta;  ”Frågan är snarare vad hon har för kompetens att ha den roll hon har. Den kille som sätter på henne måste vara antingen blind, aspackad eller bra j-vla desperat efter fitta. Alla normalt funtade snubbar får äckelkänslor av människan, vilket gör att hon sannolikt lär få väldigt lite sex”.

Läser ett hyfsat bra inlägg från Jan Guillou om näthatet i Aftonbladet men stör mig på att han måste avsluta med orden ”Kom igen nu småkillar, visa att ni har stake!” Vi har nog tyvärr väldigt långt kvar till att någon skulle säga, visa att det är fitta i er som något positivt och önskvärt.

Ni som var nyfikna på min nominering av bok i tävlingen på Bokhora som jag vann kan läsa detta här.

#blogg 100, dag 20.