Inlägg märkta ‘socionom’

Allt som hört mig föreläsa om sexualitet har antagligen också hört att jag ofta börjar med att prata utifrån Simon & Gagnons scriptteori. Sexuella script utgår ifrån att det inte finns någon naturlig sexualitet. Individer förhåller sig till vad samhället anser vara normalt. I mötet med dessa värderingar och normer lär sig individen av sin omgivning vad som är önskvärt beteende eller inte. Det är svårt för en individ att agera spontant. Människor får olika manus som man förhåller sig till. Sexualitet är därför inte en biologisk drift, utan det är socialt och kulturellt bestämt (Gagnon & Simon 2004). Det handlar förenklat om att det finns script på tre olika nivåer, den kulturella nivån där det finns uppfattningar, värderingar, regler och lagar som är gemensamma i det aktuella samhället. Dessa föreställningar måste sedan översättas till en mellanmänsklig nivå som handlar om hur man strukturerar relationerna mellan människorna. Genom att innehållet i ett script tas in även på individnivå  även utan att individen har någon sexuell erfarenhet, så kommer dessa också ner på den intrapsykiska nivån och talar om för individen hur man bör handla och reagera i en viss bestämd situation. Sexuella scripts på individnivå är ofta relativt stabila över tid. Detta är många sexologers favoritteori mycket utifrån att den är så oerhört användbar.

Socionomers specifika yrkeskunskap och utbildning gör att vi har en unik förmåga att se sociala företeelser utifrån flera olika nivåer samtidigt.
Skärmavbild 2013-09-22 kl. 13.46.24

Här på konferensen blir jag uppmuntrad av att många höjer blicken från individperspektiv och ser företeelser utifrån ett mer övergripande perspektiv oavsett om det som här handlar om en ekologisk modell över hivprevention eller som nedan runt transgender health.

Skärmavbild 2013-09-22 kl. 21.41.14