Inlägg märkta ‘tidelag’

För några veckor sedan var jag och en vän på Fäbodland, den feministiska kabarén som även kallats Thelma & Louise –  i allmogestil. Det är de duktiga musikerna Sara Parkman och Samantha Ohlander som står bakom uppsättningen.

Jag tänkte mycket på Fäboland när jag firade jul i släktens fäbodstuga i Torsmo, en by i Orsa kommun, 9 km från Skattungbyn. Byn Torsmo har anor från 1700-talet och var från början en fäbod. Min farfars mormor och morfar flyttade dit och bodde inledningsvis i ladugården innan de byggde boningshuset Ollargården som vi firade jul i. När min farmor slutade skolan fick hon börja tjäna som piga och tog hand om andras kor. Hon tillbringade somrar på fäboden och kunde kula. Jag tänkte mycket på min älskade och saknade farmor när jag såg fäboland. Kulningen var ett sätt att kalla på djuren och kommunicera med varandra på flera kilometers avstånd. Denna kvinnosång och dess melodier har idag blivit en självklar del av svensk folkmusik

Fäbolands utgångspunkt är den traditionella fäbodmusiken och skaparna bakom har som syfte att uppmärksamma kvinnornas roll i svensk folkmusik. Mycket av underlaget till pjäsen är hämtad från Sången i skogen, studier kring den svenska fäbodmusiken”, en doktorsavhandling av Anna Ivarsdotter. På fäboden var sång och kulning ett naturligt inslag i vardagen, berättar Samantha Ohlanders och Sara Parkman. För att kalla på eller skrämma bort djur, eller som hjälp i arbetet. Men i efterhand har den svenska, instrumentala folkmusiken i hög grad tillskrivits männen, trots att vallmusiken många gånger legat till grund. Så utan de här fäbotanterna hade inte den svenska folkmusiken låtit som den gör idag. Så gubbarna har fäbotanterna att tacka för mycket, säger Samantha Ohlander.

Fäboland visar kvinnornas friare roll ute på fäbodarna. De blev en plats där de slapp manlig makt under några sommarmånader och kunde ta ut svängarna i både tanke och musik, samtidigt som de skötte om djuren och skötte ett många gånger hårt arbete. Fäboden blev ett slags matriarkat under sommaren, med kvinnor i alla åldrar och barn.

Hur kom det sig att det bara var kvinnor ute på fäbodarna? Förklaringen är sexualpolitisk berättar skådespelarna och musikerna i kabarén. Jag blir nyfiken och går till mina gamla ORSA-böcker, tre inbundna böcker utgivna av Orsa jordägande sockenmän och dyker ner i i del II. Där konstateras att livet på fäboden ofta var ett tungt och ansvarsfullt arbete med långa arbetsdagar, primitiva bostadsförhållanden och en minimal lön.

DIGITAL CAMERA

Hur kunde det vara så att det nästan uteslutande var bara kvinnor ofta med barn som medhjälpare som gjorde detta arbete? Förklaringen finns i ett kungligt brev 1686 den 17 nov som påbjuder att icke några pojkar uthan heller quinfolk, skola brukas till wallhjon på grund av den fahrliga och wederstyggeliga Tidjelags syndh och missgärning på en och annan ort i landet ganska mycket skall förföras och taga öfwerhanden. Påbudet har lästs upp i kyrkor och ting runt om i Dalarna.

Detta lockar mitt sexologiska intresse och jag kastar mig genast över avhandlingen Brott, synd och straff – tidelagsbrottet i Sverige under 16- och 1700- talen av Jonas Liliequist. I denna mycket intressanta skrift kan vi läsa att arbetsdelningen mellan könen i det svenska bondesamhället var långt ifrån rigid och flera arbetsuppgifter hade enbart vaga könsbestämningar och kunde variera utifrån många olika förutsättningar. I relation till djuren fanns dock ett uttalat och bestämd skillnad mellan manligt och kvinnligt. Vuxna män och drängar som regelbundet skötte djur var mycket ovanligt. Det dagliga arbetet i i ladugården hörde som regel till den kvinnor och sköttes av män endast i nödfall vid frun eller pigornas frånvaro. Mjölkning var närapå ett manligt tabu. Att mjölka ansågs opassande och inte minst skamligt för en man. Om män och kor var en ekvation som absolut inte gick ihop så hörde kvinnor och kor ihop. Allra tydligast framkommer detta inom fäbodområdena i Sverige där hustrur och pigor flyttade ut med djuren på somrarna och bildade en sammanhållen kvinnlig arbetskultur. Tillbaka igen i byn så sov även unga ogifta kvinnor och flickor enligt sedvanan i uthus och fähus under somrarna.

Jonas Liliequist skriver i sin avhandling att de kulturella mönster troligen funnits långt innan sextonhundratalet men intensifierade av den religösa fördömelsen och rättslig förföljelsen av tidelag.

img_2405

Lilieqvist påpekar att även kvinnor kunde ha problematiska realtioner till husdjur. I ett par av de mål som gåller kvinnliga tidelagare har misstänksamheten våckts och rykten spridits når kvinnor har gått omkring bygden med en hund som sällskap eller når vallhunden har fått gå hemma ”sysslolös” hos pigan på gården. Men i 1600- och 1700-talets Sverige gällde ambivalensen och tvetydigheten i första hand männen. Tidelagsprocesserna var i stor utsträckning ett uttryck för detta.

Faran med rovdjur som kunde skada eller döda boskapen var ett ständigt återkommande problem och en annan sak som fascinerade mig i kabarén var idén om att skrämma bort rovdjur genom att skrika högt som fan och visa röven. Jag hade aldrig hört talas om detta innan och fick googla länge tills jag i en C-uppsats om björnförekomst i ett tätortsnära skogsområde i Norrlands kustland där författaren skriver;Skärmavbild 2016-12-30 kl. 01.39.57.png

Fäboden har varit ett isolerat matriarkat under ett antal månader om året och fäbodland spekulerar i om det fanns lesbiska relationer och/eller handlingar ute på fäboden. Jag tänker på en annan fantastisk pjäs som jag såg tidigare i år som också handlade om homosociala miljöer där med kvinnliga missionärer. Jag tänker att det är klart att kvinnor låg med varandra ute på fäbodarna.

Redan igår pratade jag med Hani Miletski och idag lyssnade jag när hon presenterade sin doktorsavhandling från Institute for Advanced Study of Human Sexuality i San Francisco. Det var mycket intressant och ett exemplar av hennes avhandling införskaffades.

61fEICDGLJL._SL500_SY346_

Här följer delar av Miletskis presentation från dagen med fakta från andra källor på internet;

Det finns  klasser av människor som har sex med djur :

Bestilality  – sexual contact between a person and a animal.

A Bestialist – a person who engages in sexual relations with animals.

Zoophiliia – an emotional attachment and sexual attraction to an animal

A Zoophilie (Zoo) – a person who has an emotional attachment and sexual attraction to an animal

77% av deltagarna i studien var ”Zoos”.

Personerna bildar ofta djupa emotionella relationer med djuren och Miletski berättar att en man berättade att han har gift sig med sitt sto. Sammanlagt var det 7 män och 3 kvinnor som betecknade sin djur som sina partners.

”I have a deep love and affection for my horse”‘

Miletski undersöker relationen mellan djur och människors sexuella kontakter på många olika områden, från förhistorisk tid till det allra senaste forskningen. När jag surfat runt så nämns hon i alla väsentliga forskningssammanhang i ämnet. Hon får beröm för sina omfattande förteckningar forskning på ämnet.

Miletski använder sig av källor som Krafft – Ebing (1935 ) , Freud (1963 ) , och Menninger (1951 ) , till Kinsey ( Kinsey , Pomeroy , & Martin , 1948 , Kinsey , Pomeroy , Martin , och Gebhard , 1953) och hans medarbetare ( Gebhard , Gagnon , Pomeroy , & Christensen , 1965) , till John Money (1986 ) .

Miletskis sammanfattning visar att det inte finns mycket forskning på ämnet och ingen samsyn om varför människor väljer att ha sexuella kontakter med djur.  djur kan samtycka , eller om djur – människa sexuell kontakt är skadligt för djur , som kör potentiella respondenter ytterligare under jord . Hon rapporterar om de motstridiga åsikter som finns i frågan om allt från att detta är misshandel och skadligt för djur till de som menar att djur visst kan samtycka utan att själv ta ställning.

Miletski egen studie som bygger på en kvantiativ studie av 82 män och 11 kvinnor . Medelåldern för män var 38 ( intervall = 19-78 , median = 37 ) och av kvinnorna 36 ( intervall = 21 till 48 median = 35 ) . 29% var gifta, 47% var singlar och 13% skilda.

De mest populära djuren var

hanhundar:  90% av männen och 100% av kvinnorna

tikar: 72% av männen och 73% av kvinnorna

hingstar: 54% av männen och 55% av kvinnorna

ston: 52% av männen

kvigor: 40% av männen

tackor: 21% av männen

honkatter: 20% av männen

oxar: 18% av männen

De allra flesta var välutbildade

Männen hade sex med djur i genomsnitt 2,96 gånger per vecka från en gång per år till tre gånger per dag.

Kvinnorna hade sex med djur 1,80 gånger per veckan från en gång i månaden till en gång om dagen.

Vad gjorde männen med hondjuren?

Vaginalt samlag med penis 55%

Onanerade åt djuret 38%

Oralsex 34%

Gnuggar sitt kön mot djuret 20%

Avsugning 14%

”I having my cat eat her food off my penis almost every morning”

Varför hade de börjat att ha sex med djuret?

75% var sexuellt attraherade av djuret

67% vara nyfikna

60% ville visa kärlek eller tillgivenhet till djuret

Varför fortsatte de att ha sex med djuret?

92% för att de var sexuellt attraherade av djuret

73% ville visa kärlek eller tillgivenhet till djuret

66% djuret vill det

66% djuret accepterar det och är enkel att tillfredsställa

Miletski har skapat en Kinsey liknande skala runt en sexuell orientering mot människor och djur:

0 = Exclusive with human beings, 2%

1 = Only incidental animal sex, 8%

2 = Both animal and human sex, but more human sex, 20%

3 =  Equally animal and human sex, 16%

4 = Both animal and human sex, but more human sex, 18%

5 = Only incidental human sex, 25%

6 = Exclusively animal sex, 11%

Det finns utförliga citat från respondenterna och det är tydligt att de gärna vill berätta för en intresserad forskare. Miletski säger själv att det inte går att generalisera utifrån hennes studie men att den ändå har något viktigt att säga.

599288_10151700388237462_1161487105_n Hani Miletski