Inlägg märkta ‘trans’

När jag ser boken om Det är jag som är Mickan exponerad på hyllan i mitt lokala bibliotek blir jag glad. Vi behöver absolut fler ungdomsböcker med transtema. I den här boken får vi träffa Mickan 11 år som är född med en killes kropp fast hon är en tjej. Hon har det fruktansvärt tufft i sin skola och blir utsatt för mobbing och trakasserier.

omslagmickanförwebb-455x600

När familjen bestämmer sig för att flytta så tar Mickan beslutet att lämna sitt gamla liv som Mikael och leva som den tjej hon känner sig som på heltid. Det är som första skoldagen på nytt när hon kommer till den nya skolan med sprillans ny jeanskjol.

Föräldrar och lärare på den nya skolan stöttar Mickan men hon vågar inte berätta om sin hemlighet vilket gör att det blir lite besvärligt vid ombyte på gympan och i en del andra situationer. Mickan trivs med sin snopp men är rädd för omgivningens bemötande.

Jag kan inte nog betona vikten av böcker där barn och unga kan identifiera sig med andra normbrytare. Förskole- och skolpersonal har ett ansvar i den pedagogiska verksamheten att synliggöra olika familjer och kön. Tyvärr är dock den litterära kvalitén på denna bok inte speciellt hög. Den är tvärtom väldigt tillrättalagd och låter Mickan gå från mobbingoffer till någon som är kompis med klassens coolaste tjej, räddar liv och får sin stora kärlek.

I avvaktan på en större mångfald i bokutbudet är detta ändå en mycket angelägen bok som kan ge unga viktig kunskap och skapa hopp för unga transpersoner.

Boken är skriven av Malin Nilsson och Vanessa López och illustrerad av Daniel Sjö. Utgiven på Vombat förlag.

 

En forskningspresentation från Tim van de Grift från VUmc handlade om kroppstillfredsställelse hos personer med gender dysphoria.

De uppgav att MtFs kroppstillfredsställelse är koncentrerad till sociala aspekter och hår-karaktäristika.

FtMs kroppstillfredsställelse är koncentrerad till muskler och hållning

I hela gruppen är tillfredsställelsen störst relaterad till ansikte, figur och röst

Centrala karaktäristika är möjligt att förändra med hormonbehandling och kirurgi, annat måste förändras med andra interventioner.

Sammanfattningsvis så menar denna forskare att genitalt missnöje ligger högst men även andra karaktäristika är starkt relaterade till kroppstillfredsställelse

Det finns dock studier som visar på att det inte alls är nödvändigt med genitala rekonstruktioner.

Skärmavbild 2015-02-08 kl. 11.19.15

Hela konferensens bästa bilder var dessa;

Det finns väldigt lite forskning runt transpersoners sexuella hälsa i Sverige. På RFSL är detta något som vi gång på gång konstaterat. Det finns viss forskning runt transpersoner som genomgått kirurgisk könsbekräftande behandling men inte mycket om transpersoners sexuella hälsa i stort. Det finns ett stort behov av ny kunskap om livskvalitet och livssituation inte minst i det hälsofrämjande arbetet, för att vid behov kunna förändra vård och bemötande i samhället. Syftet är att få fram kunskap som i förlängningen kan stärka transpersoners sexuella rättigheter. Detta innebär att det är av stor vikt att ny forskning görs.

Nu har Folkhälsomyndigheten givit uppdrag till Malmö Högskola och forskaren Malin Lindroth att utföra en studie runt transpersons sexuella hälsa.

Identifierar du dig som transperson (exempelvis transsexuell, transvestit, transgenderist/ transgendered), är över 18 år, och kan tänka dig att delta i en intervju och dela med dig av dina erfarenheter (vid ett möte, via Skype eller via telefon) så kontakta malin.lindroth@mah.se för mer information.

15245

Om detta inte är aktuellt för dig, sprid gärna informationen vidare så studien kan genomföras.

 

Det är väl vid det här laget ingen som missat att jag är en fitt-lover och fittaktivist. Jag fick ett tips från en av mina vänner om en fantastisk text som hon skrivit. Det är så bra att jag gärna vill dela. Texten är en del av Neo-vagina monologerna som uppfördes på en tredagars transfestival i Ungern. Neo-vagina är en vanlig fitta med den skillnaden att den erhållits på kirurgisk väg). Läs och njut!

Texten finns i original på bloggen Trans* Power Fist.

Kika gärna in där!

nvm1

I can screw it – A neo-vagina monologue

I have an enjoyable little vagina… Measured by a quick glance, it’s rather lovely. It fulfills its basic functions, like:

  1. I can pee with it like every mother’s daughter, namely sometimes it managed to get to the my inner thighs, and I have a fine training with riding stance in the rest rooms.
  2. Sexual functions, live through and give joy, if there was someone for this.
  3. Some functions under development, such as “the joys” of the monthly cycle, and childbirth. They may become available in a later version.

In short, I have a rather enjoyable vagina… but I can screw it.
In every sense, transferred, literal or vulgar one, as you like.

In technically sense I not only can screw it, but I must. Medical instruction, you know. As my vagina hasn’t always looked like the same like now. It’s the result of surgical rearrangement of my interleg space. Therefore it needs regular aftercare. You can say it’s physiotherapy, and I even have medical aid for this. It’s hard like stone, stands tall like a stave and have the color of a carrot. You can say that I have to screw myself with a carrot… If I had to do it regularly, I would enjoy it. I didn’t undertake the pain and the long recovery just to resemble my ciswomen companions after a fashion, then to live like a nun and that was all, folks! No, my little vagina is starving for petting. Because it can really enjoy the pleasures! If there wasn’t anything else, the utilization of the obligatory activity would remain. Do it yourself, my lady, if you had no servants…

Here’s the other sense, the transferred one. A hole is punctured into me, thats OK, and it functions rather well, and doesn’t look bad. Moreover the trimmings around it looks much better than a bowl of pigwash. You know, those trimmings are called “human” by most. The more accepting or the ones who don’t know about my past could call it even “woman”. There hasn’t been anyone who could pet my little vagina regularly, with dignity and under the sign of mutual pleasure and love, naturally. Might the problem be the “with dignity” phrase? But it has no sense by other way. My vagina doesn’t want to lie, blot the facts. It’s longing for to be desired, petted and hungered for the joys it can offer, with the informed knowledge of its past. There are some liquids which are loosed during intimacy to be blotted…

Rarely, someone can offer company for my vagina yet, for a shorter or longer period – a shorter, to be honest – and accepts all the joy which is hidden in my surgically framed little cave. Even it’s fulfilled only for a short time, and there’s much waiting for the next opportunity. But the much of physiotherapy has results, as my vagina trained itself to a corner of joys in good shape. All of its little muscle can contract or relax subconsciously or under my will. So I can get and give all the joy I was only longing for long years. Because there isn’t any kind of intim joy I experienced in my previous body states which could be compared with this. And the same is true for the joy I can give the lucky human, who can treat and love my vagina as it is, with the full knowledge of its past. My vagina feels and sees the joy of the other via me in these ephemeral moments and becomes happy and content. Then not only I can screw it but someone else as well!

Ps.: Happy 2nd birthday, my sweet little vagina!
21st September, 2014

Vi (jag och min fantastiska kollega Fox på RFSL) lyckades efter många försök få hit läkaren, familjeterapeuten (IAP) och specialisten i klinisk sexologi (NACS) tillika professor i sexologi vid Universitetet i Agder, Espen Esther Pirelli Benestad från Norge hit till Stockholm. Hen är författare till en rad läroböcker i sexologi och är själv transaktivist og skeiv (queeraktivist). Espen Esther Pirelli Benestad höll idag en mycket uppskattad föreläsning för i huvudsak professionella från olika verksamheter och aktivister.

Utgångspunkten var två vetenskapliga artiklar som Esben Esther Pirelli Benestad har skrivit och som publicerats internationellt. Jag koncentrerar mig i detta inlägg i huvudsak på en av dessa. Förutom att vara en fantastisk karismatisk personlighet så är också Espen Esther en mycket skicklig föreläsare.

IMG_8069Några begrepp som jag tar till mitt inre och behåller som en gåva är frågan om TG är en förkortning av transgender eller kanske transgifted?
Varför skall vi prata om Gender Dysphoria och inte Gender Euphoria?
Skall vi använda ordet könskorrigering? En brukar korrigera något som blivit fel och det bör inte vara utgångspunkten. Kanske könsbekräftelse (genderconfirmation) är bättre?

Esben Esther kritiserar uppdelning i två olika binära kön. Gender Euphoria handlar om att byta fokus från att ändra individers egna uppfattningar om sitt kön till att istället förändra omgivningens uppfattning om individen. Detta kan ske både genom en förstärkning av individens självförtroende, och genom utbildning av viktiga personer i individernas nätverk. Den terapeutiska processen har både en individuell och kulturell inriktning. Den individuella utmaningen är att utveckla en postiv köns eller icke-könssjälvuppfattning. Utmaningen för omgivningen är att erkänna detta. Det gäller att stödja processen i att efterforska sin egen könsidentitet och könsuppfattning och att erbjuda optimala möjligheter för olika könsuttryck.

Att få en tillhörighet innebär:
* Alltid en interaktion med andra
* Alltid en interaktion med sig själv
* Du behöver en inre kunskap om vem du är och vem du vill bli
* Andra måste uppfatta dig på samma sätt som du uppfattar dig själv.

Könstillhörighet blir positivt när det ges ett positivt värde, både från sig själv och andra. När kongruens finns mellan individens egen känsla av sitt kön eller icke-kön och omgivningens uppfattning får individen en positiv bekräftelse.

Många representerar en bipolaritet som skapar spänningar mellan ”polerna”. När könen inte är dikotoma kan en mängd köns och icke-könsuttryck
existera samtidigt utan konkurrens. Kultur och samhälle har en tendens att negativt sanktionera könsuttryck som inte överensstämmer med den binära könsuppfattningen. De som arbetar med människor måste därför hitta ett förhållningssätt till individer av alla olika kön.

Detta utesluter inte att det finns grupper av kvinnor och män, utan detta adderar enbart ytterligare några användbara könsidentiteter. Professionella måste bli bekväma i den uppsjö av könsidentiteter som existerar, bli bekväma med komplexiteten och hantera vår kulturs begränsade kulturella föreställningar runt kön. Den binära uppdelningen kräver att om jag inte är en kvinna, så måste jag vara en man, en man född i fel kropp. En vän sa till Esben Esther: Jag säger aldrig att jag är född i fel kropp, för om jag hade fötts i en annan kropp skulle inte jag ha varit jag.

Erotisk njutning uppnås för vissa transpersoner inte enbart genom könsorganen. Många tänker att sex för många är av mindre betydelse, både före
och efter könskonfirmering. Detta är förståeligt när man ser hur fel kropp begreppet alienerar. Erotisk njutning är kroppsbejakande, och även efter en kroppsjustering kommer kroppen i stor utsträckning förbli densamma. För att utveckla en egen kroppsbekräftelse måste vi ibland avköna de sexuella organen, penis, klitoris, blygdläppar, pungen eller bröst. De  kliniska erfarenhet hen har är att erotisk njutning från könsorganen som inte är i överensstämmelse med någons egen könsuppfattning  förändrar inte känslan av könsidentitet, men det gör att vissa känner sig mer säkra på sin framtida beslut. En klient uttryckte att hon ”gjorde allt rätt med en penis, men kände sig bättre med en fitta.

Pirelli Benestad, Esben Esther (2010) From gender dysphoria to gender euphoria: An assisted journey. Journal of Sexologies, no 19.

Dom i förvaltningsrätten i Stockholm: En transsexuell man får rätt att registreras som far till sitt barn

I ett domstolsutslag finner förvaltningsrätten i Stockholm att Skatteverket gjorde fel, när de registrerade Warren Kunce, en transsexuell man som fött barn, som barnets mor. Rätten går på Kunces linje och konstaterar bland annat att ”registreringen av Warren Kunce som /barnets/ mor inte kan anses vara förenlig med rätten till privatliv enligt artikel 8 EKMR” (Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna).

Warren Kunce har bytt juridiskt kön från kvinna till man, och rätten håller alltså med honom om att en registrering som ”mor” innebär att hans juridiska könsbyte inte erkänns fullt ut, och att hans rätt till skydd för sitt privatliv väger tyngre än ”behovet av registrering av en biologisk mor till varje barn”.

– Vi är lättade över att det inte längre kommer att vara en sådan påfallande diskrepans mellan hur vi uppfattats ute i samhället och hur vi definierats och behandlats av myndigheter. Vi gjorde många uppoffringar för att skapa vår familj och är glada över att vi inte längre behöver offra ett officiellt erkännande av våra identiteter. Vi är väldigt stolta över vår lilla familj, med två kärleksfulla fäder och en underbar dotter, säger Warren Kunce och Tymon Hadrian Pigon.

– Vi är också mycket glada över att domstolen tydligt konstaterar att ”avsaknad av uttrycklig reglering och den rättsosäkerhet detta resulterat i ska i den mån det är möjligt inte drabba den enskilde”. Det är viktigt för oss att det bemötande vi fått uppleva från svenska myndigheter inte drabbar fler, fortsätter Kunce och Pigon.

– Det här är ett mycket välkommet rättsligt ställningstagande som kommer att få stor betydelse för många personer, säger juristen Kerstin Burman på RFSL som varit ombud i målet.

– Vi är oerhört glada över det här beslutet från förvaltningsrätten. Det visar att rättssystemet i Sverige i det här fallet har fungerat när myndighetsutövningen inte har gjort det. Vi har kännedom om flera liknande fall som visar hur svenska myndigheter inte hänger med och förstår konsekvenserna av den rättsliga utvecklingen på det här området, då är det glädjande att rättssystemet gör det, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Detta är ett pressmeddelande från RFSL.

Jag är dunderförkyld och sover mesta tiden. Idag var jag så nära att hoppa av blogg100 men såg ett pressmeddelande från RFSL som jag gärna sprider och det får helt enkelt bli dagens bidrag. Over and out!

#blogg100, dag 53.

Läser en spännande uppsats och fascineras över ett för mig nytt ord, monoamorös. När jag utbildar på RFSL så pratar vi ofta om hur vanligt det är att det inte finns ord för det som är befintlig norm utan att vi gärna benämner enbart det som avviker från normen. Det bästa exemplet är kanske transperson versus cisperson.

För transpersoner kan det vara så att kroppen, det myndighetsbestämda könet, det självupplevda könet och könsuttryck inte är lika varandra. Personer som inte är transpersoner kan kallas cispersoner. Ordet cis betyder ”på samma sida”. Det är alltså ett tillstånd där det kroppen är i överenstämmelse med det kön som samhället tilldelat mig, det jag själv definierar mig som och vilket jag mer eller mindre uttrycker.

Personer som vill ha flera kärleks/romantiska/emotionella/sexuella relationer brukar kallas polyamorösa och följdaktligen är personer som önskar enbart en kärleks/romantisk/emotionell/sexuell relation monoamorösa. Nu skall dessa defintioner inte som en binär skala utan kan variera i stor utsträckning på ett komplext vis.

Ett sätt att uttrycka sig mindre heternormativt är således att prata om monoamorösa och polyamorösa relationer för att inte framhålla den alltid önskade och förutsättande tvåsamhetsnormen.