Inlägg märkta ‘vagina’

Det är inne att ha en ”inre gudinna” just nu. Förutom i Vagina: A New Biography av Naomi Wolf  och megasuccén Fifty Shades of Grey av E. L. James så märker jag att det dyker upp fler och fler kurser om att hitta sin inre gudinna vilket inte sällan också kopplas ihop med fittor och sexualitet. Det är svårt att definiera begreppet gudinna då det finns många olika tolkningar men alla verkar vara överens om att det ses som en kraft eller övernaturligt väsen i någon slags förbindelse med kroppen, kosmos och jorden. Någonstans läser jag att till skillnad från gudar, som överträder naturlagarna så följer gudinnorna/mödrarna naturlagarna eftersom de är naturen.

I Femtio Nyanser av honom lever huvudpersonen Anastasias ”inre gudinna” om på olika sätt och reagerar starkt på den manliga uppmärksamheten av miljonären Christian Grey. När Anastasia suger av Mr Grey får vi som läsare veta att hennes inre gudinna gör bakåtsaltomortaler, dansar salsa och hoppar omkring med pom poms.

femtio-nyanser-av-honom

Även Naomi Wolf hänvisar i sin bok Vagina: A New Biography till någon slags ”Gudinna”, som utgörs av en slags gudomlig feminin energi som kan väckas genom bland annat vaginal massage. Vaginor är en källa till gudomlig kvinnlighet. Wolf kritiserar också enligt henne olika skadliga myter i andra vågens feminism, och menar att det är viktigt för kvinnor att återerövra det ”magiska” i vaginan och återställa det till sin rättmätiga plats vid ”centrum av universum.”Vaginan är ”en del av den kvinnliga själen” och mediet för ”meningen med livet självt.” För att befria den kvinnliga sexualiteten från patriarkala förtryck, pornografins skadlighet och andra skadliga myter  som uppkommit genom den andra vågen feminism menar hon att det är det viktigt att kvinnor återerövrar det ”magiska” i slidan och återställer det till sin rättmätiga plats vid ”centrum av universum.”. Fysiska attacker på vaginan har enligt Wolf ödesdigra konsekvenser. Våldtäkt är inte bara en ”sexualbrott” utan orsakar även en djup ”skada på hjärnan,” vilket en kvinna aldrig helt kan återhämta sig ifrån. Dessutom kritiserar Wolf feminister som vill glamourisera klitoris. Hon menar att friktions-baserade stimulering, tyder på att det finns brist på känslighet. ”For some women, the lightest touch of a feather can be orgasmic. But most women in this culture need a lot of friction-based stimulation, which suggests that there is loss of sensitivity for them.” She suggests that we’re hardwired to like rape fantasies and rough sex, but tells us we shouldn’t indulge in them because we’ll get addicted and ignore our somehow equally hardwired need for safe, tender, gentle lovemaking with a committed guy. So, we’re all biologically predisposed to get off differently, but if we want friction or kink we’re damaged?

9781844086887_200_vagina-a-cultural-history_haftad

Till kurs och retreatgården Mundekulla kan en åka på gudinneretreat. De beskriver en gudinneretreat som ”en möjlighet att dyka djupare in i dig själv och komma närmare din inre ”Gudinna” – den du är innerst inne … samt att njuta av en varm kvinnogemenskap där vi gemensamt finner nya vägar till en mer feminin andlighet. Genom tystnaden, stillheten och den helande kvinnogemenskapen kan du vila och få djup näring.”

Hittar en hemsida där en kvinna erbjuder kurser för att frigöra sin inre gudinna. Hon menar att det är en slags självutveckling där vi behöver utveckla specifika delar inom oss, för att bli de där kompletta och sanna människorna. Det kan vara borträngda barndomstrauman eller andra saker som behöver lyftas till en medveten nivå. Det kan även handla om själsliga sår som vi hanterat via borträngning. Så långt låter det som någon form av terapeutiskt arbete. Sedan kommer det essentiella resonemangen om feminina och maskulina energier och yin och yang. Ett problem tycks vara att vi tagit ställning mot magi (dvs. visualisering och affirmation), medialitet, healing, naturväsen, kraftdjur, örtkunskap, helig geometri och all form av gudinnetillbedjan, med andra ord fenomen som kräver att vi tror och fenomen som inte vetenskapligt kan bevisas. Språket har en feminin form och kursen riktas till de som vill frigöra sin egen gudinna och bli prästinnan i sitt liv. Kursinnehållet innehåller också kunskap om feminina energier och Gudinnans roll genom tid och rum. Vår djupa förståelse om oss själva och vårt liv genom bl.a. tarotkort, meditation, änglar och andevärld.

Det är den biologiska determinismen som jag gör att jag vrider mig som en metmask på en krok. I majoriteten av de böcker, artiklar och hemsidor som jag tittat på handlar det om olika begrepp som ”kvinnligt medvetande”, ”kvinnliga kroppar”, ”kvinnliga hjärnor” eller ”kvinnlighet” utan att någon gång definiera vad som avses med detta. Fittan beskrivs till och med som en del av den kvinnliga själen. Det finns inget utrymme för transkvinnor utan här determineras vi utifrån våra genitalier. Det finns ett stort dilemma med att denna rörelse vill lyfta fram positiva kvinnliga gudsmetaforer som tidigare varit osynliggjorda i den patriarkala traditionen då hela det mycket polära sättet att definiera kvinnligt/manligt vuxit fram och fyllt ett behov i det patriarkala samhället. Kvinnor beskrivs oftare utifrån yttre attribut som makeup och kläder mm och även i den undersökta texterna finns flera referenser till att bejaka sin kvinnlighet handlar om att våga vara feminin som inte sällan handlar om att bära olika kläder, smycken och att vara sexig. Ofta blir att bejaka sin feminina sida att vara motsatsen till de maskulina sidorna. En invändning skulle direkt kunna vara att det gäller för kvinnor att bejaka sin anima och män sin animus eller tankarna om yin och yang. Varför då inte ha ett allmänt androgynt ideal?  Gudinnerörelsen riktar uppmärksamheten mot gamla gudinnor, mytologiska berättelser, ritualer, magi, häxkraft med mera och ibland finns en föreställning om gudinnan som en symbol för en frigjord kvinna med en egen sexualitet,  andlighet och skaparkraft. För mig som är akademiker så finner jag vetenskapen som ett otroligt viktigt instrument för att genomskåda pseudovetenskap och förtryckande strukturer i religiösa formuleringar. Genom ett hyllande av feminina eller kvinnliga energier eller medvetande så upprätthålls synen på komplementaritet avseende könen och marken där heteronormativiteten har sin grogrund vattnas och gödslas så att den kan växa och frodas.
Jag ser denna ny gudinnerörelse som ett ny feministisk essentiell rörelse som möjliggör en fortsatt underordningen av kvinnor utifrån uppfattningen om de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor.

Visst behöver vi en fittaktivsim, därför fittan har varit förtryckt och mindre värdefull än kuken men den kampen måste inkludera alla och inte tilldela fittan någon essentiell själslig roll . Om vi menar allvar med att förändra världen för kvinnor, måste vi också tala med andra läppar om makt, övergrepp och förtryck.

Problemet är inte att ett antal personer utövar någon form av gudinnerörelse utan det svåra blir när en vill gå in i vissa kontexter som är mer kroppsbejakande och en måste köpa ett helt paket där det finns en universell teori runt kvinnor som jag upplever både kränkande och politiskt farlig.

#blogg100, dag 66.